Sáng 17/4, UBND tỉnh đã họp triển khai công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Quyết định số 201, ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020,  tầm nhìn đến năm 2030”, hồ Hòa Bình là 1 trong 12 điểm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng phát triển khu du lịch Quốc gia, được xác định là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh. Căn cứ theo Luật Du lịch năm 2005, Bộ VH-TT&DL ủy quyền cho UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã thảo luận bàn giải pháp triển khai lập quy hoạch phát triển khu du lịch lòng hồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó thống nhất: Việc lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch là nhiệm vụ cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên du lịch, thu hút, huy động các nguồn lực đầu phát triển du lịch hồ Hòa Bình, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương trong khu vực. Quy hoạch phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh vực như xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, bảo vệ rừng đáp ứng các yêu cầu quy định, hướng dẫn pháp luật hiện hành. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng quy hoạch phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình là quan trọng và cần khẩn trương thực hiện. Đồng chí đề nghị BCĐ Du lịch tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp, đề xuất giải pháp tham mưu cho BCĐ du lịch tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc xây dựng triển khai các bước lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2015 trình Bộ VH-TT&DL thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch làm cơ sở để huy động các nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch hồ Hòa Bình. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những việc cần làm ngay như rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư, đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí để tổ chức lập quy hoạch; cho ý kiến về hướng quy hoạch đầu tư đối với vùng lõi Hồ Hòa Bình như dự án Đảo Ngọc, dự án ViNaSin (Thung Nai), đảo Rô Bin Sơn, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực triển khai các dự án phát triển các loại hình du lịch khu vực hồ Hòa Bình; quản lý hoạt động vận tải thủy, tổ chức quản lý đầu tư khai thác Bến nước Thung Nai và một số vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện hỗ trợ phát triển du lịch Hồ Hòa Bình.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction