Sáng 30-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (1975-2015).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự lễ.

Đến dự lễ kỷ niệm, còn có các đoàn khách quốc tế cấp cao: đồng chí Bun-Nhăng-Vô-La-Chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, đại diện Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng và Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội và Thanh tra, đại diện Chính phủ Vương quốc Campuchia; đồng chí Hô-xê Ra-mông Ma-cha-đô Vên-tu-ra, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư - đại diện Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản và Nước Cộng hòa Cu Ba.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các tướng lĩnh quân đội và công an; đại diện các đồng chí tham gia lãnh đạo, chỉ huy cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam năm 1975; các đồng chí lãnh đạo các quân chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, quân đoàn, sư đoàn; trung đoàn, tiểu đoàn độc lập tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975; đại diện các cựu chiến binh, cựu chiến sĩ biệt động thành, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến chống Mỹ; đại diện nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình miền Nam Việt Nam; Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP Hồ Chí Minh; cựu sinh viên Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam năm 1975; đại biểu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại TP Hồ Chí Minh, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và một số thành phố kết nghĩa với TP Hồ Chí Minh; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… cũng dự lễ

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Diễn văn có đoạn: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng - của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại”.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, đại diện cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu ý kiến. Đại diện thanh niên thời đại hôm nay, bạn Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ khát khao và nguyện vọng của lớp trẻ Việt<st1:country-region>Nam hôm nay.

Tiếp đến, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã điều hành diễu binh, diễu hành trọng thể.

                             

                Các em thiếu nhi tham gia tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

          

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm.

          

                       Xe rước Quốc huy diễu hành đầu tiên tại lễ.

          

                                      

                                        Khối Bộ binh diễu binh.

                   

                               Khối Trinh sát đặc nhiệm diễu binh.

           

                   Các khối diễu hành trong tiết mục kết thúc chương trình.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction