Sáng 14/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT về tình hình, kết quả thực hiện phân cấp QLNN đối với BQL dự án vùng hồ Sông Đà và công tác di dân, tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng hồ Sông Đà được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (1995-2002), BQL dự án trực thuộc UBND tỉnh; giai đoạn 2002-2006, BQL dự án là cơ quan thường trực tổng hợp và tổng quyết toán, thực hiện phân cấp cho ngành GT-VT và ngành điện làm chủ đầu tư. Hiện, tỉnh đang triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2009-2015 theo Quyết định 84 ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ với tổng vốn đầu tư điều chỉnh trên 4.000 tỷ đồng, triển khai tại 40 xã (trong đó 36 xã theo Đề án 1588 và 4 xã bổ sung di dân thuộc 4 huyện). Sở NN&PTNT giao BQL dự án vùng hồ làm đại diện chủ đầu tư, đã và đang thực hiện làm chủ đầu tư 42/91 công trình xây dựng cơ bản, chủ yếu là công trình giao thông. Các địa phương  thuộc vùng dự án làm chủ đầu tư vốn đầu tư phát triển sản xuất và các hạng mục dân dụng, nước sinh hoạt, đang thực hiện 49/91 công trình hạ tầng quy mô nhỏ. Thực hiện công tác di dân tái định cư, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, dự án, đã thực hiện di dời 1.500 hộ với 6.500 khẩu, trong đó TĐC tập trung 300 hộ, 1.500 khẩu; TĐC xen ghép 1.200 hộ, 5.000 khẩu. Qua đó đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người hộ dân vùng thủy điện đạt 18 triệu đồng/năm. Dù vậy, hạ tầng cơ sở còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ, đời sống, sinh kế người dân còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng và các ngành chức năng đã phát biểu phân tích, đánh giá kết quả, những thuận lợi, khó khăn triển khai chính sách di dân vùng thủy điện, đề xuất giải pháp phân cấp quản lý dự án vùng hồ nhằm hấp thụ và triển khai có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng hồ sông Đà.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh cho rằng: Qua 20 năm triển khai chính sách đầu tư phát triển KT-XH vùng hồ sông Đà của tỉnh đã góp phần ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống người dân vùng hồ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, đời sống dân dân vùng tái định cư chuyển biến chưa nhiều, thu nhập bình quân thấp, nguy cơ tái nghèo cao, vẫn còn tình trạng phân cấp triển khai dự án chồng chéo, tiến độ triển khai chậm, nhất là hợp phần hỗ trợ sản xuất… Nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai thực hiện tốt Quyết định 84 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý Đề án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà theo hướng làm rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế phân cấp quản lý dự án giữa tỉnh và huyện, khuyến khích và nâng cao trách nhiệm của cấp huyện triển khai các chương trình, dự án. Lựa chọn những cán bộ có năng lực, gắn với cơ chế kiểm soát trách nhiệm, phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động của BQL dự án, thực hiện tốt Quyết định 84 của Thủ tướng Chính phủ, cải thiện căn cơ cuộc sống vùng chuyển dân sông Đà.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction