Chiều 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện UB MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an tỉnh, Sở KH-ĐT, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo về công tác chuẩn bị tham dự và kế hoạch hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh đã báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Theo đó, những tháng đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; tình hình an ninh trật tự được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thực hiện những tháng đầu năm, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách về: thuế tài nguyên, thu nhập doanh nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thuê đất; liên kết vùng để kêu gọi đầu tư trên cơ sở lợi thế về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực; đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Chính phủ khi phân bổ ngân sách cần căn cứ tiêu chí tỉnh đặc biệt khó khăn, có đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích rộng để phân bổ ngân sách… Đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đại diện ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an nêu lên những khó, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ như: việc xác định loại tội phạm ma túy; đối tượng cai nghiện bắt buộc; xét xử tội phạm hình sự… Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh tập trung vào những vấn đề: tăng cường phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội; các cơ chế, chính sách đặc thù cho đồng bào vùng khó khăn; đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế; hỗ trợ vốn sản xuất…

Tổng hợp và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh, các ngành chức năng và cử tri của tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin làm rõ thêm những vấn đề trọng tâm mà Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ 9. Đồng chí cho rằng, kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của tỉnh những tháng đầu năm là rất quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả của UBND tỉnh, các cấp, ngành trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; tổng hợp những vấn đề xã hội cần quan tâm để truyển tải tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương qua Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo baohoabinh.gov.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction