Thời sự trong ngày

Ngày 22/5, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73, ngày 6/6/2010 của Ban Bí thư T.Ư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51  CT /, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam. Hiện nay, tổng số người khiếm thị trên địa bàn tỉnh là 1.503 người (chiếm 1,8% dân số toàn tỉnh); tỷ lệ hội viên thuộc gia đình khó khăn và diện hộ nghèo chiếm gần 50%. Bên cạnh tổ chức thăm hỏi, dạy nghề, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, công tác chăm sóc người mù trên địa bàn tỉnh,thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền,giáo dục, chăm sóc người mù chưa thường xuyên; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người mù còn hạn chế; tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động còn yếu. Tham gia ý kiến, các đại biểu cho rằng cần có chế độ, chính sách đặc thù, phù hợp để chăm lo cho người mù; các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân quan tâm, chăm sóc người mù tốt hơn.

Về kế hoạch phát triển GD & ĐT, dạy nghề và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu cụ thể như: đến năm 2020 có 100% huyện đông đồng bào dân tộc thiểu số có trường PT DTNT; 62% trường Tiểu học, 40% trường THCS, 25%trường THPT đạt chuẩn quốc gia; số lao động có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên đạt 30%; 10/10 huyện thực hiện xong việc sáp nhập Trung tâm GDTX cấp huyện với Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện. Với nội dung này, các đồng chí trong BTV nhất trí với chủ trương đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, nhất là giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Cần có phương án xây dựng hệ thống đào tạo học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Ngành giáo dục cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng thảo luận cho ý kiến vào chủ trương đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân cho Công an huyện Mai Châu. Đề án Đảm bảo quốc phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến năm 2030 và cho ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Về công tác chăm sóc,giúp đỡ người mù, các cấp, ngành cần có hình thức giúp đỡ kịp thời,thiết thực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khiếm thị. Sắp tới HĐND tỉnh sẽ xem xét và tăng mức thù lao để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ Hội người mù. Các đề xuất khác của Hội người mù sẽ được BTV Tỉnh ủy tiếp tục xem xét, quyết định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hội người mù cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, đảm bảo hoạt động đúng điều lệ, chú trọng nhân diện những người khiếm thị điển hình tiêu biểu.

Kết luận chủ trương về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Công an huyện Mai Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định BTV Tỉnh ủy nhất trí cao, yêu cầu Ban cán sự Đảng tỉnh,Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đúng quy trình để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Về Kế hoạch phát triển GD &ĐT, dạy nghề và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020, trước mắt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành chức năng cần xem xét, đánh giá lại các mô hình đang làm điểm về trường liên cấp, sáp nhập Trung tâm GDTX cấp huyện với Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện. BTV Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương xây mới và mở rộng trường DTNT nhưng phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch phát triển GĐ & ĐT hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nhưng phải có sự sáng tạo, đột phá, tinh giảm cán bộ giáo viên thừa. Đồng chí giao ngành Giáo dục tiếp tục xem xét, thành lập và nâng cao chất lượng các trường liên cấp.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi