Thời sự trong ngày

Chiều 3/6, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết Quyết định 290 - QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khoá X về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Uỷ viên BCĐ làm trưởng đã có buổi làm việc về công tác dân vận của hệ thống chính trị tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu tại buổi làm việc.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận. Đẩy mạnh việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Hiệu lực công tác quản lý, điều hành Nhà nước ngày càng được nâng lên; công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc. MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quyết định số 290 - QĐ/TW còn tồn tại một số hạn chế như: công tác sơ, tổng kết việc thực hiện Quyết định chưa kịp thời; việc xây dựng QCDC ở một số cơ quan còn hình thức, một số Ban Dân vận cấp uỷ chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai Quyết định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh ta trong việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện Quyết định 290 gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt <st1:country-region>Nam và các tổ chức CT - XH các cấp cho phù hợp với thực tế địa phương. Quan tâm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang; đẩy mạnh CCHC, thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh ta cần tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục, khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 290.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác