DICHVUCONG

Sáng ngày 5/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT-TT, Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của tỉnh. Công tác tuyên truyền là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH; tăng cường đoàn kết các dân tộc; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá; định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, tích cực tham gia phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, công tác thông tin, quảng bá về hình ảnh của tỉnh với độc giả trong nước và quốc tế còn hạn chế, chưa xứng tầm với những kết quả, thành tựu và tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Một số thông tin đã đăng tải trên một số báo, tạp chí độ tin cậy thấp,  thậm chí một số báo Trung ương và tạp chí của một số bộ, ngành, đoàn thể chủ yếu là  đưa những thông tin trái chiều trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến tâm tư bạn đọc; công tác quản lý quy hoạch hạ tầng truyền thông còn nhiều bất cập…Mong muốn thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT-TT, các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thành tựu KT-XH, QP-AN của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ hàng tháng nên kết hợp họp báo với giao ban báo chí, giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan báo chí. Có định hướng tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm. Nghiên cứu tổ chức lại bộ máy Đài TT-TH các huyện, thành phố để giảm chi phí hành chính, sự nghiệp dành kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu phương án chuyển  đổi Báo Hoà Bình hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT-TT, Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh đã phát biểu  nêu rõ những khó khăn, thuận lợi, một số bất cập về cơ chế, chính sách và đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển của tỉnh và cả nước. Tăng cường chất lượng, hiệu quả và thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thành tựu KT-XH, QP-AN của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và T.Ư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp, các ngành phải đảm bảo chấp hành  đúng quy định của pháp luật về hoạt động báo chí. Tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để độc giả trong nước và quốc tế nắm được đẩy đủ, kịp thời tình hình của tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý báo chí, để báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân. Theo đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hàng tháng chủ trì giao ban báo chí và có định hướng thông tin tuyên truyền để các cơ quan báo chí thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giao ban báo chí và họp báo; Giao ban báo chí kết hợp với cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; Ấn định 1 tháng họp báo một lần, do người phát ngôn của UBND tỉnh chủ trì và mời lãnh đạo các cơ quan liên quan để đánh giá kết quả đã đạt được và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; Biên tập và xây dựng các tin, bải gửi các bản tin, tạp chí T.Ư về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Có cơ chế khuyến khích các cơ quan báo chí có tác phẩm đăng tải trên Đài, Báo T.Ư; Đề xuất, báo cáo BTV Tỉnh uỷ về Kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn hàng năm và định hướng cho báo chí về công tác tuyên truyền; Tham mưu cho BTV Tỉnh uỷ ban hành văn bản về  tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; Nghiên cứu lịch sử của tỉnh trước năm 1886, chỉnh sửa, bổ sung cuốn Dư địa chí Hoà Bình; Xây dựng các Chương trình hành động về công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, tình hình ANTT, biên giới, biển đảo, đoàn kết các dân tộc thiểu số để tạo sự đồng thuận trong xã hội; Đề xuất với BTV Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí T.Ư phục vụ công tác tuyên truyền của tỉnh; Đề xuất định kỳ hàng năm  tổ chức gặp mặt báo chí mang tính thiết thực, hiệu quả, thực sự là ngày hội của giới báo chí; Tổ chức các cuộc thi sáng tác về thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh 5 năm 2011-2015, gương người tốt - việc tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…gắn với các hoạt động VH-VN-TT. Sở TT-TT tăng cường công tác QLNN về báo chí. Báo cáo định kỳ hàng tuần về hoạt động phản ảnh báo chí ở địa phương và T.Ư. Có kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể trong quản lý hạ tầng truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và sử dụng hiệu quả Tủ sách pháp luật. Chủ trì xây dựng cơ chế đối với đội ngũ CTV cung cấp tin, bài cho Đài, Báo tỉnh. Sớm thống nhất chế độ nhuận bút cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tham gia đắc lực trong việc tổ chức họp báo hàng tháng. Xây dựng cơ chế để tổ chức chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên Báo Hoà Bình và Đài PT-TH tỉnh 2 lần/tháng. Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho CBPV-BTV. Riêng Báo Hoà Bình hàng năm tỉnh vẫn cấp kinh phí theo dự toán được phê duyệt, nhưng sớm trao đổi  kinh nghiệm để chuyển  đổi hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp vào năm 2016. Tiếp tục nâng cao chất lượng và diện ảnh hưởng của Báo Hoà Bình điện tử. Phân công phóng viên chuyên đề giúp Thường trực Tỉnh uỷ trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đài PT-TH tỉnh lưu ý cơ cấu lại Chương trình phát sóng, giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả; phối  hợp với Sở Nội vụ đề xuất về cơ sở vật chất, đội ngũ CBVC và chức năng, nhiệm vụ Đài TT-TH các huyện, thành phố.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1739551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3323
7813
24646
26646
104035
0
1739551

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 10:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction