Thời sự trong ngày

Sáng 16/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thẩm định, thống nhất phương án nhân sự các Đảng bộ trực thuộc và cho ý kiến về nhân sự của Đảng bộ tỉnh giới thiệu tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Vì vậy, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phải được tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh.Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến về nhân sự của Đảng bộ tỉnh giới thiệu tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XII để tổng hợp trình hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh dự kiến họp vào ngày 18/6 tới.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác