Thời sự trong ngày

Chiều 16/6, BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh tổ chức họp thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Phó trưởng BTC Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội phát biểu tại cuộc họp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo tiến độ chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội. Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng TĐ-KT Trung ương và của tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức cuộc thi viết về gương Người tốt- việc tốt để trao giải và xuất bản cuốn sách gương Người tốt - việc tốt làm tài liệu Đại hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010- 2014, bầu chọn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và của tỉnh tuyên truyền công tác TĐ-KT của các huyện, thành phố, gương người tốt- việc tốt, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực bằng nhiều hình thức phong phú. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức xong đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình theo chỉ đạo của tỉnh. Về tiến độ triển khai thực hiện Đại hội, thực hiện Kế hoạch của Hội đồng TĐ-KT tỉnh và Đề án tổ chức Đại hội, 3 tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền- Khánh tiết, Tổ chức- Hậu cần đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các tiểu ban đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội.

Lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung báo cáo kết quả đã thực hiện; những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội kịp thời tiến độ, thời gian và đảm bảo chất lượng. Các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức đề nghị xem xét, phê duyệt, cấp kinh phí để các tiểu ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện…

Cuộc họp cũng đã thông qua phân công điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch; Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, giai đoạn 2011- 2015; Dự kiến Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/7/2015.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV không còn nhiều, khối lượng công việc chuẩn bị cho Đại hội còn rất lớn. Để tập trung thực hiện Kế hoạch đề ra, trước hết, trên cơ sở thời gian, lịch trình đã thống nhất, các sở, ban, ngành cần xây dựng lịch trình, thời gian cụ thể. Đối với các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện một số nội dung cơ bản như: Cần tổ chức họp báo trước Đại hội. Yêu cầu các huyện, đặc biệt là thành phố Hoà Bình đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội. Tiểu ban Tổ chức- Hậu cần đảm bảo các điều kiện đón tiếp khách mời Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội được tổ chức ở Cung Văn hoá tỉnh, do đó cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Cung văn hoá, đảm bảo an toàn. Các chương trình Giao lưu với các điển hình tiên tiến và Chương trình chính thức của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Các tiểu ban, huyện, thành phố cần tăng cường chủ động thống nhất, phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện các nội dung BTC Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh đề ra…

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác