DICHVUCONG

Ngày 19/6, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và biểu dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh giai đoạn 2010 – 2015. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – MTTQ tỉnh chúc mừng hội nghị.

Giai đoạn 2010 - 2015, phong trào thi đua điển hình tiên tiến và nông dân SXKD giỏi phát triển mạnh, có sức lan toả lớn trong các cấp Hội, được cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Phong trào đã lôi cuốn, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự  xã hội. Số hộ nông dân SXKD giỏi năm sau cao hơn năm trước. Sau khi trừ chi phí, toàn tỉnh hiện có 66 hộ đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, 98 hộ đạt 500 - dưới 1 tỷ đồng/năm, 1.800 hộ đạt 200 – dưới 300 triệu đồng/năm, 3.169 hộ đạt 100 - dưới 200 triệu đồng/năm. 5 năm qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân: Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua  xuất sắc, 6 Bằng khen; Trung uơng Hội Nông dân Việt Nam tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc, 123 Bằng khen…

Để tạo chuyển biến hơn nữa phong trào thi đua điển hình tiên tiến và nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015 – 2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Hội tập trung tổ chức, thực hiện tốt, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện làm nòng cốt thực hiện các phong trào thi đua. Hàng năm có 100% các huyện, thành Hội, 80% cơ sở Hội, 75% chi, tổ Hội đạt từ loại khá trở lên, không có chi, tổ Hội yếu kém; 100% huyện, thành phố, cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua điển hình tiên tiến, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, phấn đấu mỗi năm tăng 2 – 2,5% số hộ đạt SXKD giỏi, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên nông dân giảm 4 – 5%/năm. Đến hết năm 2020 có 50% hộ nông dân tham gia các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. 100% cơ sở và chi Hội phát động, hưởng ứng phong trào nông dân xây dựng gia đình văn hoá, trong đó trên 75% hộ đạt gia đình văn hoá.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trong những năm qua, biểu dương những cá nhân tiên tiến điển hình trong phong trào thi đua SXKD giỏi. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là hình thức tổ chức sản xuất còn manh mún, phương thức liên kết sản xuất còn rời rạc. Các cấp Hội cần đổi mới tư duy chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng và thúc đẩy mô hình HTX kiểu mới. Trong đó, các cá nhân điển hình tiên tiến, SXKD giỏi là hạt nhân tiêu biểu, nhân tố nhân rộng phong trào thi đua vươn lên thoát nghèo ở mỗi KDC, làng bản quê hương. Hội Nông dân là nòng cốt trong tổ chức phong trào thi đua SXKD giỏi gắn với xây dựng NTM, đổi mới nông nghiệp, nông dân và nông thôn.        

        

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, giai đoạn 2010 – 2015.

<v:formulas> 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, giai đoạn 2010 – 2015; Hội Nông dân tặng gằng khen cho 18 cá nhân điển hình tiên tiến, 25 cá nhân SXKD giỏi, giai đoạn 2010 – 2015.  

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2287259
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
696
4636
16243
606689
75954
140517
2287259

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-21 04:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction