DICHVUCONG

Ngày 22/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Văn Dụ đã quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra lần này tại tỉnh ta, nêu rõ: Hoạt động của Đoàn kiểm tra lần này là công tác thường xuyên; kết quả công tác kiểm tra, giám sát là cơ sở để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng - chống tham nhũng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để có thêm cơ sở đánh giá tình hình, kết quả phòng - chống tham nhũng; đặc biệt là đánh giá phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tổ chức đảng đối với công tác phòng - chống tham nhũng. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãnh phí; hạn chế thấp nhất làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông báo và công bố các kế hoạch, quyết định về việc công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng - chống tham nhũng năm 2015. Theo đó, tại tỉnh ta, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại 6 đơn vị là Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình. Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 22/6 – 2/7.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã báo cáo sơ lược với đoàn công tác về tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng - chống tham nhũng tại tỉnh ta trong thời gian qua. Trong đó nêu rõ: Từ tháng 1/2013 đến 31/3/2015, ngành Thanh tra tỉnh đã ban hành 367 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 42 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 22 tỷ đồng. Đã phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế là 10 vụ với 16 bị can, tổng số thiệt hại gần 13 tỷ đồng. Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã xét xử 6 vụ, 9 bị cáo, tổng thiệt hại gần 13 tỷ đồng về những tội danh liên quan đến tham nhũng, tội phạm kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh khẳng định thời gian qua, công tác phòng - chống tham nhũng đã được các cấp ủy Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, hành động rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn sẽ có cơ chế phối hợp, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo T.Ư tới địa phương, giúp địa phương thực hiện tốt hơn công tác phòng - chống tham nhũng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ bước đầu ghi nhận những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong công tác phòng - chống tham nhũng thời gian qua. Đồng chí lưu ý, tỉnh cần có đánh giá tổng quan, chính xác, toàn diện hơn nữa về công tác phòng - chống tham nhũng của tỉnh. Với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng công tác phòng - chống tham nhũng, tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt việc xử lý tài sản vi phạm, cán bộ vi phạm, việc kỷ luật Đảng để tạo ra sự chuyển biến thực sự. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh cần chỉ ra được những chuyển biến sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng - chống tham nhũng các cấp; đánh giá về vai trò, hiệu quả hoạt động của BCĐ phòng chống tham nhũng.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1731092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2677
8312
16187
26646
95576
0
1731092

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 08:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction