Thời sự trong ngày

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang trong buổi làm việc với đại diện 10 doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh tại KCN Bờ trái sông Đà cùng lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành chức năng và chính quyền TP Hòa Bình tại buổi làm việc sáng 24/6. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kết luận buổi làm việc.

KCN Bờ trái sông Đà được phê duyệt vào năm 2006, đến nay, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch giảm từ 86 ha, xuống còn 77 ha. Đây là KCN đầu tư dở dang, hiện do Công ty CP TM Dạ Hợp đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, KCN đã thu hút 19 dự án, trong đó có 3 dự án FDI, vốn đăng ký 24,3 triệu USD và 16 dự án trong nước vốn đăng ký 526,6 tỷ đồng. Đã có 12 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. 5 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp thực hiện doanh thu 453,25 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 11,82 triệu USD, nộp ngân sách 9,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm gần 3.700 lao động.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp thống nhất cho rằng: Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng đang tích cực triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề liên quan đến việc GPMB, tiến độ đầu tư hạ tầng KCN chậm, hạ tầng chưa kết nối đồng bộ, vẫn còn tình trạng vi phạm ô nhiễm môi trường, thiếu nguồn lao động quản lý kỹ thuật, việc kiểm tra, thanh tra còn gây mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp, giá thuê đất giữa các khu vực chưa thống nhất, chính sách hoàn thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, thành lập cơ sở hải quan hỗ trợ doanh nghiệp làm các thủ tục xuất, nhập khẩu... Các sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan đã trực tiếp trả lời khá thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp. Đồng thời nêu lên một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, sản xuất – kinh doanh hiệu quả trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp thu, ghi nhận ý kiến, để xuất của các doanh nghiệp và các sở, ngành, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chỉ đạo: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành chức năng, BQL các KCN tỉnh tăng cường phối hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh thông báo, giải thích cho doanh nghiệp các chủ trương, chính sách và vận dụng theo đúng quy định hiện hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN phát triển sản - xuất kinh doanh tốt nhất. BQL các KCN là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Các sở, ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng xây dựng KCN bảo đảm kết nối đồng bộ, chuẩn bị quỹ đất thương phẩm thu hút đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cho ý kiến những vấn đề liên quan đến việc đề xuất cơ chế, nguồn lực xây dựng nhà máy nước thải, cấp nước, điện và thành lập cơ sở hải quan, đào tạo cung ứng lao động phục vụ các doanh nghiệp KCN Bờ trái sông Đà.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác