Ngày 2/7, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung của kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Buổi sáng, các đại biểu chia thành 5 tổ thảo luận để đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đã có 44 lượt đại biểu phát biểu với 85 lượt ý kiến. Các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp. Về báo cáo của UBND tỉnh, có một số ý kiến đề nghị đánh giá thêm nguyên nhân chỉ tiêu tham gia BHYT tự nguyện chưa đạt kế hoạch; đánh giá khách quan hơn công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Đánh giá sâu sát hơn đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Về tình hình KT-XH, các đại biểu đề nghị bổ sung vào báo cáo một số vấn đề cơ bản, như: Đánh giá thêm ảnh hưởng bất thường của thời tiết đối với sản xuất; điều chỉnh số liệu về số xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng NTM (hiện nay là 21 xã); bổ sung thêm việc thực hiện chính sách phát triển làng nghề và chính sách phát triển hỗ trợ phát triển một số sản phẩm trồng trọt đặc thù; đánh giá cụ thể hơn về nợ xây dựng cơ bản và giải pháp xử lý nợ để hạn chế phát sinh thêm nợ mới; đề xuất cụ thể giải pháp xử lý hiệu quả các DA cấp phép nhưng không hoạt động; chất lượng điện vùng sâu, xa thấp và giải pháp khắc phục; công tác phối hợp QLNN của Sở Công thương với Sở Y tế về chất lượng thuốc và giá thuốc chưa đồng bộ; công tác quản lý văn hóa, tín ngưỡng chưa chặt chẽ; đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn yếu; mâu thuẫn giữa nhân dân địa phương với lâm trường trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp diễn biến phức tạp; việc tiếp cận thị trường liên kết đối tác để tiêu thụ hàng hóa còn khó khăn; quản lý người lao động xuất khẩu hợp pháp và không hợp pháp chưa được quan tâm đúng mức…

Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, các đại biểu đề nghị: Cần bổ sung đưa vào giải pháp theo Chỉ thị của Tỉnh ủy về tinh giản biên chế; đưa ra những giải pháp cụ thể trong quản lý đất ở nông - lâm trường; cần có hướng dẫn cho DN về tiếp cận nguồn vốn  của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN vừa và nhỏ; có hướng đầu tư, hỗ trợ tạo nguồn đất sạch tại các KCN; cần có giải pháp ưu tiên giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho DN; sớm đưa Quỹ Bảo lãnh tín dụng vào hoạt động để thúc đẩy SX-KD; về Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch mới thành lập cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xúc tiến đầu tư, tránh hành chính hóa; trong sản xuất cây có múi có tình trạng phá vỡ quy hoạch, đề nghị phải có giải pháp quyết liệt để định hướng sản xuất; cần có giải pháp chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với tình trạng CB,CC cấp xã vi phạm pháp luật (công chức địa chính và kế toán ngân sách xã); đầu tư phát triển du lịch phải có trọng tâm, trọng điểm, không để dàn trải như hiện nay. Các điểm du lịch cần đầu tư dứt điểm để hoạt động; chưa có giải pháp về bảo vệ tốt trồng rừng trong khi hạn hán và nắng nóng kéo dài; chưa có giải pháp giảm TNGT trong khi 6 tháng đầu năm nay tăng cả 3 tiêu chí; về địa giới hành chính chưa có giải pháp để giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp địa giới hành chính trong nội tỉnh; giải pháp về đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; nhiều doanh nghiệp giải thể, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN; cần có giải pháp cứng rắn để thu hồi nợ đọng thuế…

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại hội trường, đại diện các tổ nêu lại những ý kiến nổi bật đã được các thành viên trong tổ thảo luận trong phiên làm việc buổi sáng. Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu các sở, ngành: Điện lực; Giao thông- Vận tải; Nội vụ; Kế hoạch- Đầu tư trực tiếp giải trình những vấn đề mà các đại biểu đưa ra trong phiên thảo luận.

Ngày mai 3/7, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction