Ngày 16/7, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ. Dự Đại hội có 251 đại biểu đại diện cho 5.377 đảng viên thuộc Đảng bộ .

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế huyện Tân Lạc phát triển đúng hướng và có mức tăng trưởng khá; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân duy trì ở mức hợp lý 11,8%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 40,5%, giảm 3,8% so với năm 2010; CNXD chiếm 24%; dịch vụ chiếm 35,5% so với Nghị quyết Đại hội; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,9 triệu đồng/năm, vượt 3,8 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14%, bình quân hàng năm giảm 4,5%, vượt 1,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đến năm 2015 toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 13,04%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. QP-AN, TTATXH ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, có sự chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Phương thức lãnh của các cấp uỷ được đổi mới phù hợp với thực tiễn và sát cơ sở. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị được chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả tích cực. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai bài bản, khoa học, phát huy vai trò của các cấp uỷ Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị trình Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ chưa đạt kết quả như mong muốn; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thuỷ lợi chưa đáng ứng tiêu chí XDNTM; chất lượng giáo dục đại trà giữa các vùng chưa đồng đều; công tác giảm nghèo chưa bền vững; tình hình tội phạm, TNGT còn diễn biến phức tạp; một số cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị còn coi nhẹ công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật huyện Tân Lạc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ huyện Tân Lạc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa huyện phát triển toàn diện và mạnh hơn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, huyện Tân Lạc cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

      

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự Đại hội có nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 39 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXIII sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 17/7.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction