DICHVUCONG

Ngày 17/7, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37 tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 25 – CTr/TU, ngày 4/6/2014 về thực hiện Kết luận số 26 – KL/TW, ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trường kinh tế tỉnh ta có tính Công ty Thủy điện Hoà Bình ước đạt 8,6%, cao hơn 1,3% so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2015, cao hơn 2,04% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp – xây dựng tăng 11,8%; dịch vụ tăng 7,4%.

Về chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2015 hơn 1.358 tỷ đồng, bao gồm vốn XDCB tập trung, nguồn trái phiếu Chính phủ, chương trình MTQG và một số nguồn vốn khác. Tính đến nay, nguồn vốn XDCB tập trung đã giải ngân đạt 57,9%; chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giải ngân đạt 68,2%; chương trình MTQG đã giải ngân đạt hơn 11%.

Đối với chương trình phát triển VH – XH, công tác giáo dục, đào tạo, y tế , lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần đảm bảo an sinh - xã hội. Chương trình đảm bảo QP - AN luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền. Đối với chương trình xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp được đánh giá, kiện toàn, chế độ công vụ, công chức được đổi mới về phương thức quản lý, biên chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra một số kiến nghị các vấn đề liên quan đến cung ứng giống trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát, thẩm định giá vật tư nông nghiệp; có kế hoạch đầu tư trang thiết bị để thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp; về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, việc quản lý đất sản xuất ở cơ sở; vấn đề lao động nông thôn xuất cảnh trái phép….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: 6 tháng đầu năm, các ngành, các lĩnh vực sản xuất trong tỉnh đã có bước phát triển khá, nông nghiệp tăng trưởng tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo, sản xuất CN, dịch vụ có bước chuyển biến tốt. Tuy nhiên, tỉnh ta cũng phải đối mặt với những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và các vấn đề TTATXH. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành thành viên tiếp tục quan tâm đến khâu giống cây trồng, thay thế những giống truyền thống năng suất kém bằng các giống cây năng suất cao và phù hợp với địa phương, đặc biệt cần điều tra, rà soát, đánh giá và sớm có phương án cải tạo vườn tạp trên địa bàn toàn tỉnh; nghiên cứu đầu tư trang thiết bị kiểm định sản phẩm nông nghiệp, trên cơ sở đó để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí  đặc biệt yêu cầu cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo việc rà soát lại hộ nghèo; yêu cầu ngành Công an kiểm tra, kiểm soát đầu ra, các tụ điểm buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh và phát hiện các đầu mối đưa người đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1730732
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2317
8312
15827
26646
95216
0
1730732

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 08:01
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction