Ngày 10/8, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra chuyên đề về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Kim Bôi. Cùng tham gia đoàn công tác có Thường trực và đại diện các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành: Công thương, Tài nguyên- Môi trường, Kế hoạch- Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Cục thuế tỉnh.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH 1 thành viên Ánh Hồng, xã Bắc Sơn (Kim Bôi).

Kim Bôi là huyện có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng, đã được điều tra, khảo sát, tham dò và đưa vào khai thác. Từ năm 2008- 2015 có 16 cơ sở được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 2 cơ sở được cấp phép tham dò khoáng sản trên địa bàn huyện. Hiện tại, 4 cơ sở đang hoạt động ổn định; 1 cơ sở còn thời han khai thác nhưng tạm ngừng không hoạt động; 6 cơ sở hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Các cơ sở được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện nằm trong quy hoạch hoạt động khoáng sản, các cơ sở đã thực hiện đúng thủ tục, hồ sơ tương đối đầy đủ theo quy định và đi vào hoạt động theo đúng vị trí, khu vực được cấp phép hoạt động khoáng sản. Tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện chủ yếu là khai thác vàng sa khoáng. Năm 2011, UBND huyện đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; năm 2012 ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản; năm 2013 xử lý 3 vụ và năm 2014 xử lý 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đều có quy mô nhỏ, lượng lao động tham gia sản xuất ít. Kết quả nộp ngân sách từ khai thác, chế biến khoáng sản còn thấp và không đồng đều: năm 2013 đạt trên 2,5 tỷ đồng; năm 2014 đạt trên 5,3 tỷ đồng; 6 tháng năm 2015 đạt trên 2 tỷ đồng. Nhìn chung, công tác quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản đã được UBND huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2012-2014, mở được 10 lớp tập huấn cho nhân dân tại các xã có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Công tác thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản đã được thực hiện theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi đã đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND có chính sách hỗ trợ cho địa phương, doanh nghiệp đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng như làm đá, vật liệu xây dựng thông thường, sét làm ngói để đảm bảo nhu cầu VLXD của địa phương. Các sở, ban ngành tăng cường cổng tác thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản để cấp phép cho các DN có đủ điều kiện về tài chính, công nghệ đầu tư khai thác khoáng sản có hiệu quả. Không gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác than tại xã Cuối Hạ; thường xuyên phối hợp kiểm tra và có biện pháp xử lý, yêu cầu các DN hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chấp hành quy định pháp luật tài nguyên khoáng sản, khai thác đúng thiết kế mỏ đá được phê duyệt và xây dựng, vận hành đầy đủ các công trình phục vụ khai thác mỏ, xử lý chất thải.

Đại diện các sở, ngành hữu quan đã góp ý kiến làm rõ những khó khăn, bất cập, cũng như những kiến nghị, đề xuất của huyện thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Huyện Kim Bôi đã có nhiều nỗ lực trong việc quy hoạch, quản lý khai thác khoáng sản và bước đầu đã đạt được kết quả trong giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế vẫn còn nhiều. Trong thời gian tới huyện cần sâu sát hơn trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản. Nên rà soát để tìm ra các DN khai thác khoáng sản đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững để hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN phát triển SX-KD. Mặt khác cần tăng cường thanh tra, kiểm tra  để chỉ ra những DN cố tình trây ỳ nợ thuế, chiếm giữ mặt bằng, khai thác trái phép… để để xuất với tỉnh xử lý rút giấy phép hoạt động. Những đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Kim Bôi sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền cùng xem xét, xử lý, động thời, làm tư liệu cho đợt giám sát công tác quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo baohoabinh.gov.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction