DICHVUCONG

Ngày 14/8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội; dự đại hội còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 260 đại biểu đại diện cho gần 3.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tính đến nay, Đảng bộ Khối có 71 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 40 đảng bộ và 31 chi bộ). Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Khối luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu; luôn đảm bảo tỷ lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng đạt trung bình trên 97%. Toàn Đảng bộ đã mở được 17 lớp bồi dường kết nạp Đảng cho 1.225 quần chúng ưu tú và 10 lớp bồi dưỡng chính trị cho 708 đảng viên mới; tham mưu mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị với 140 học viên tham dự. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ đã duy trì được tỷ lệ trung bình đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 96%; có trên 99% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt 12 kỳ/năm. Chú trọng công các kiểm tra giám sát, nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra 574 tổ chức cơ sở đảng và 317 đảng viên, cấp ủy viên cơ sở; giám sát 244 tổ chức sơ sở đảng và 168 đảng viên, cấp ủy viên cơ sở. Đảm bảo công tác phân loại, đánh giá đi vào thực chất, giai đoạn 2010 – 2015, bình quân cả Đảng bộ có 81,2% TCCS Đảng đạt TSVM, 95,4% đảng viên HTTNV trở lên. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03 tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua như: việc lãnh chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng ở một số chi, đảng bộ còn hình thức, chưa phù hợp với thực tiễn; nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo; một số đảng viên chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; phương thức hoạt động của các tổ chức CT – XH chậm được đổi mới….

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí lưu ý, Đại hội cần nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 gắn với sửa chữa khuyết điểm yếu kém theo Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI). Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Khối phải thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng TCCS Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: Công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền….

      

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 27 đồng chí.

Ngày mai (15/8), đại hội tiếp tục với một số nội dung quan trọng và tiến hành bế mạc.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2310255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
295
3774
13251
635500
98950
140517
2310255

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-27 01:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction