DICHVUCONG

Ngày 25/8, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Văn hoá – Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2015). Đến dự có các đồn chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, cán bộ hưu trí ngành văn hoá qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành văn hoá.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lưu niệm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho lãnh đạo Sở VH,TT&DL.

Tại lễ kỷ nhiệm các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở VH,TT&DL ôn lại truyền thống 70 năm phát triển của ngành. Trong đó nhấn mạnh: trải qua nhiều thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành VHTT đã không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu văn hoá, văn hoá xã hội của tỉnh. Đến nay Sở VH,TT&DL có 7 phòng ban chuyên môn, 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Có 11 phòng Văn hóa -Thông tin; 11 Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố; 3 thư viện cấp huyện và 1 Ban quản lý di tích huyện. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Các lĩnh vực văn hoá đã đẩy mạnh, công tác tuyên truyền cổ động, văn nghệ quần chúng, công tác sưu tầm các giá trị văn hoá, lễ hội truyền thống được quan tâm phát triển. Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng; 78% hộ gia đình văn hoá, 65% làng bản văn hoá, 90% cơ quan trường học doanh nghiệp văn hoá; đã có 27% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 21% hộ gia đình thể thao. Toàn tỉnh có 41 di tích xếp hạng quốc gia và 27 di tích xếp hạng cấp tỉnh và nhiều di tích có giá trị cao về lịch sử, danh thắng, khảo cổ và hiện đang lập hồ sơ đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận Mo Mường và Chiêng Mường Hoà Bình là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia…

Với sự cố gắng to lớn đó, Ngành đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì; nhiều tập thể đơn vị và cá nhân trong ngành đã được tặng thưởng Huân chương; Thủ tướng chính phủ tặng nhiều Bằng khen; Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong ngành. Những thành tích đó càng tô thêm trang sử vàng truyền thống của ngành Văn hóa Thông tin nay là Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại lễ Kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những thành tựu mà ngành VHTT đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định văn hoá là lĩnh vực quan trọng, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, ngành VH,TT&DL trong thời gian tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, nhất là trong tình hình mới hiện nay ngành văn hoá phải phát huy gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hoá cộng đồng các dân tộc trong tỉnh và không để văn hoá ngoại lai ảnh hưởng đến văn hoá dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao cờ lưu niệm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho Ngành VH,TT&DL và trao kỷ niệm chương cho 53 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành VH-TT tỉnh trong những năm qua.

      

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Sở VH,TT&DL.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2310207
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
247
3774
13203
635500
98902
140517
2310207

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-27 01:01
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction