Sáng 31/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác CCHC giai đoạn I (2011- 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC Nhà nước giai đoạn I (2011- 2015).

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, sau khi Chính phủ ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 kèm theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, nhiều văn bản chỉ đạo về CCHC của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã được các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã ban hành 154 văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố ban hành mới 1.196 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ sung 227 TTHC; hủy bỏ và bãi bỏ 159 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã; 1.360 TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đạt tỷ lệ 80,3%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì tại 16/20 sở, ngành; 11 đơn vị cấp huyện và 210 đơn vị cấp xã. Các nội dung CCHC như: Cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CC-VC; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tài chính công đều thu được những kết quả khả quan... Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Chỉ số PAR INDEX (chỉ số CCHC) năm 2012 của tỉnh đứng 56/63 tỉnh, thành phố. Năm 2013, công tác CCHC của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, chỉ số PAR INDEX đứng 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2012, đứng ở nhóm khá so với toàn quốc.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả đã đạt được các đại biểu thảo luận những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2016- 2020). Trong đó tập trung vào 12 giải pháp thực hiện một số mục tiêu cụ thể như: 100% văn bản QPPL của tỉnh được ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đều được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định; 70% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" hiện đại. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 100% cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan Nhà nước; 30% xã, phường, thị trấn có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Qua báo cáo sơ kết công tác CCHC và các ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị đã cơ bản nhất trí cao với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn I (2011- 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016- 2020). Qua đó cũng thấy sự được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp, ngành, công tác CHHC của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đòi hỏi các cấp, ngành cần thẳng thắn đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan để cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong giai đoạn 2016- 2020, công tác CCHC được xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến lược. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn II (2016- 2020), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của ngành, địa phương; quan tâm đến trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với xét công nhận các danh hiệu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, mở rộng triển khai mô hình một cửa hiện đại. Giám sát chặt chẽ quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể và tăng cường sự phối hợp giữa các huyện, thành phố và các sở, ngành chức năng trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu CCHC.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC Nhà nước giai đoạn I (2011- 2015).

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction