DICHVUCONG

Sáng 14/9, tại Cung Văn hoá tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu dự phiên trù bị biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.

 Tại phiên trù bị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội, làm cho Đại hội được tiến hành thật sự “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”.

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên, phiên trù bị đã thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội; nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thảo luận Tổ về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Đại hội thống nhất đánh giá việc lấy ý kiến của các tổ chức CT-XH, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các Đảng bộ trực thuộc là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ. Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ, văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng làm rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của nước ta và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

Ngày 15/9/2015 tại Cung Văn hóa tỉnh Đại hội sẽ khai mạc phiên chính thức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh và 343 đại biểu, đại diện cho trên 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của tỉnh ta trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Đại hội sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo Hòa Bình điện tử sẽ cập nhật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra sáng ngày 15/9/2015.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1739399
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3171
7813
24494
26646
103883
0
1739399

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 09:38
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction