Thời sự trong ngày

Từ ngày 6 -11/9, tại thủ đô Riadh, Arập Xê -út, các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên Sở KH & ĐT; BVĐK tỉnh; Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài Chính); Vụ Kinh tế Đối ngoại (Bộ KH & ĐT); Vụ Hợp tác quốc tế Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp đã tiến hành đàm phán và ký tắt hiệp định vay vốn cho dự án Mở rộng BVĐK tỉnh Hòa Bình với Quỹ phát triển Arập Xê - Út.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên các Bộ, Ngành Trung ương tại buổi làm việc với Quỹ phát triển Arập Xê - Út.

Theo đó, tổng vốn dự án dự kiến 436.902.650.004 đồng,  tương đương 20.804.888 USD. Trong đó, vốn ODA vay ưu đãi  219.699.650.000đồng, tương đương 10.461.888 USD chiếm 50,3% tổng mức đầu tư. Vốn đối ứng 217.203.000.000  đồng, tương đương  10.343.000 USD chiếm 49.7% tổng mức đầu tư. Dự án gồm 3 hợp phần: nâng cấp, mở rộng BVĐK tinh Hòa Bình; nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý; tư vấn, hỗ trợ và quản lý dự án. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án khoảng 3 năm, không kể thời gian chuẩn bị dự án. 

Quá trình đàm phán, hai bên đã thống nhất được các nội dung, điều khoản của Hiệp định và đã ký tắt Hiệp định. Dự kiến cuối năm 2015, lãnh đạo Quỹ phát triển Arập Xê - Út và lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ ký chính thức Hiệp định.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác