Thời sự trong ngày

 Sáng nay, 28-1, Đại hội lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc. Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu, các Đoàn đại biểu đóng góp vào nội dung Văn kiện Đại hội.96839 46242

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ba đồng chí vào Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, gồm 21 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII phát biểu trước Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư nêu rõ: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

* Ngay sau khi bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cảm nghĩ của mình sau khi được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ trọng trách người đứng đầu của Đảng. Tổng Bí thư nói, bản thân ông có ba cảm xúc. Đầu tiên là, bất ngờ vì Đại hội đã thống nhất cao, tín nhiệm bầu mình dù ông đã có tuổi; thứ hai, ông rất xúc động vì có nhiều người chúc mừng và nhiều gửi gắm của đồng chí, đồng bào đối với ông trong suốt thời gian Đại hội; thứ ba là, lo lắng vì sắp tới phải gánh trọng trách rất lớn, trong bối cảnh nhiều thách thức.

Tổng Bí thư cũng cho biết, tính dân chủ trong Đại hội đã phát huy rất tốt và vì bàn kỹ nên đi đến thống nhất cao, thể hiện ở chỗ bầu một lần là đủ ngay Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 người. Và có lẽ, lần đầu tiên việc bầu Bộ Chính trị chỉ một lần là đủ ngay 19 đồng chí, trong đó có ba đồng chí nữ và một đồng chí rất trẻ, sinh năm 1970. Đây là tính thống nhất cao của Đảng, của Đại hôi.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

Tin mới

Các tin khác