Thời sự trong ngày

 Ngày 2/6, UBND huyện Lương Sơn phối hợp Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm "Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo" cho cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các xã, thị trấn trong huyện.

IMG 3054

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được chuyển giao cài đặt phần mềm vào máy tính và hướng dẫn sử dụng phần mềm "Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo"; các lợi ích phần mềm mang lại và giải đáp những thắc mắc liên quan khi sử dụng phần mềm...

Phần mềm là công cụ để quản lý, theo dõi, tác nghiệp, tra cứu về hồ sơ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổng hợp các loại biểu báo cáo theo mẫu của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp hiện hành một cách tiện ích và hiệu quả.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm "Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo" được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác