Đấu thầu, mua sắm công

Ngày 25/8/2021, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành Quyết định số 2973/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lương Sơn. ( Xem chi tiết văn bản tại đây)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị