Báo cáo thống kê

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. KINH TẾ

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.928,40 tỷ đồng (giá cố định 2010), đạt 101,1 % kế hoạch, và bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2019[1].

1.1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện9.220,9 ha, đạt 100,9% kế hoạch và bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019[2].

Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 6.183,3ha, đạt 97,4% kế hoạch và bằng 95,6% so với cùng kỳ năm 2019.Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 32.390,8 tấn, đạt 99,8% kế hoạch, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Diện tích trồng cây lâu năm đạt 2.719,6 ha, trong đó: Cây ăn quả 2.217,1 ha; cây lâu năm khác 502,5 ha. Diện tích cây ăn quả có múi tập trung phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm.

1.2. Chăn nuôi, thú y: Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm[1]; triển khai thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển như: Dự án cải tạo và phát triển đàn bò thịt huyện Lương Sơn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020, Dự án cải tạo và phát triển đàn Dê gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại thị trấn Lương Sơn và các xã: Hòa Sơn, Cư Yên, Cao Dương; dịch cúm gia cầm H5N6 xảy ra tại xã Liên Sơn. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai các giải pháp khoanh vùng, phòng, chống dịch bệnh.Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2020; kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân - Hè cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại cho đàn chó[2].

1.3. Lâm nghiệp: Công tác quản lý và bảo vệ rừng triển khai thực hiện tốt, không có vụ cháy rừng và vi phạm về Luật bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích trồng rừng đạt 922,36 ha, đạt 141,9% kế hoạch, bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2019; diện tích khai thác rừng trồng 770,37 ha, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 42.370 m3. Triển khai Dự án bảo vệ và phát triển rừng tại các xã Thanh Sơn, Cao Dương, Liên Sơn với diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất 115,8 ha; hỗ trợ công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng với diện tích 2.270 ha.Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 42%.

1.4. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 365,8 ha, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ước đạt 1.250,2 tấn.

1.5. Thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

         Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Chi nhánh Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, các hồ chứa nước. Triển khai thực hiện tháng chiến dịch thủy lợi kết hợp giao thông năm 2020.

Xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; thực hiện lịch trực công tác phòng chống thiên tai đảm bảo 24/24h. Do ảnh hưởng của mưa bão, tại khu vực đồi Lủ Thao, khu dân cư xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn có nguy cơ sạt lở đất; quy mô bị ảnh hưởng 37 hộ dân với 165 nhân khẩu. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, Quyết định thực hiện sơ tán khẩn cấp, thực hiện hỗ trợ đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất. Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh thực hiện khảo sát tổng thể, thống nhất giải pháp trước mắt và lâu dài, xử lý triệt để khu vực có nguy cơ sạt lở.

2. Ch­ương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

 

2.1. Ch­ương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Hoàn thiện hồ sơ, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề nghị xét, công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Chỉ đạo các xã, thị trấn chỉnh trang, hoàn thiện tuyến đường Trung ương đi kiểm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện. Ngày 14/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1018/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tiếp tục chỉ đạo triển khai lập điều chỉnh quy hoạch đối với các xã sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, đồng thời định hướng quy hoạch xã nông thôn mới gắn với quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là 05 xã vùng mở rộng phát triển thành thị xã và 01 xã phát triển thành đô thị loại V trong giai đoạn tới.

Tập trung đôn đốc, chỉ đạo xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, thẩm định, công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tổ chức thẩm định, đánh giá xét công nhận được 03 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 17 vườn mẫu năm 2020[1]. Hoàn thiện hồ sơ chấm điểm, đánh giá các Khu dân cư, vườn mẫu tham gia cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu cấp tỉnh với 06 Khu dân cư và 10 vườn mẫu đăng ký tham gia.

2.2. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Tổ chức đánh giá, chấm điểm 05 sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2020[2]. Tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020; kết quả: 05/05 sản phẩm được đánh giá xếp hạng 3 sao, được công nhận tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình năm 2020 (lần 1).

3. Tài chính - Ngân hàng

3.1. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 380 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán tỉnh giao, đạt 102,2% dự toán huyện giao, bằng 153% so với cùng kỳ năm 2019[1].

Thu ngân sách huyện ước thực hiện 799,111 tỷ đồng, đạt 155,2% dự toán huyện giao, bằng 118,9% so với cùng kỳ năm 2019.

          Tổng chi ngân sách ước thực hiện 799,111 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán huyện giao, bằng 130,6% so với cùng kỳ năm 2019[2].

Tổng số nợ thuế ước 155,6 tỷ đồng. Trong đó: nợ có khả năng thu 91,8 tỷ đồng, nợ khó thu 63,8 tỷ đồng.

  3.2. Ngân hàng: Chi nhánh các Ngân hàng trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp về lãi suất, tín dụng, giảm nợ xấu. Tổng số tiền đã huy động ở các ngân hàng ước đạt 2.166,870 tỷ đồng, tăng 650,370 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 1.291,229 tỷ đồng, tăng 99,975 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: dư nợ ngắn hạn 552,326 tỷ đồng, trung hạn và dài hạn 738,903 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 0,5%, Ngân hàng Đầu tư và phát triển 1,8%, Ngân hàng Chính sách xã hội 0,08%, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 2,1%.

    4. Công nghiệp - xây dựng, giao thông

4.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 16.743 tỷ đồng, đạt 100,02% so với kế hoạch tỉnh giao,đạt 130% so với kế hoạch huyện giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019[3].

4.2. Xây dựng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách ngân sách tỉnh và ngân sách huyện[4]. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình phục vụ về đích nông thôn mới và đô thị loại IV. Tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tổ chức kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

4.3. Giao thông: Chỉ đạo tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông; thông báo tạm dừng các hoạt động vận tải theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát xác minh phương tiện ô tô thuộc diện phát sinh mới làm thủ tục đăng ký miễn phí qua Trạm thu phí BOT Quốc lộ 6.

5. Khoa học công nghệ: Triển khai cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình trên địa bàn huyện[1]. Khảo sát địa điểm triển khai thực hiện mô hình, dự án trồng cây dược liệu ứng dụng khoa học và công nghệ. Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đôn đốc các cơ quan, các xã, thị trấn áp dụng chuyển đổi. Trình đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021 về đề tài xây dựng, quản lý phát triển nhãn hiệu Nhãn Hương Chi Lương Sơn và Chuối Lương Sơn. Trình, xin sử dụng địa danh Lương Sơn và xác nhận bản đồ vùng đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Cam Lương Sơn”, “Bưởi Lương Sơn”.

6. Thương mại, dịch vụ, du lịch

6.1. Th­ương mại, dịch vụ: Tổng mức luân chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.342 tỷ đồng, đạt 100,04% so với kế hoạch huyện giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019.

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 480 triệu USD, đạt 100% kế hoạch huyện giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

- Tham gia hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2020.Tổ chức lấy ý kiến vào Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Trung tâm huyện. Triển khai các đợt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện[2].

6.2. Du lịch: Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch, các điểm tổ chức lễ hội, các cơ sở thờ tự đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy; nhất là tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong năm, lượt khách du lịch đến huyện ước đạt 85.895 lượt, giảm 1,08% so với cùng kỳ năm 2019; các phương tiện vận chuyển khách du lịch hoạt động 40% công suất; doanh thu năm ước đạt 121,807 tỷ đồng, giảm 1,17% so với cùng kỳ năm 2019.

           7. Tài nguyên và Môi trường

7.1. Quản lý đất đai: Ban hành quy định chi tiết khu vực định giá các loại đất năm 2020-2024. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh.Thực hiện cập nhật biến động bản đồ 11 xã, thị trấn theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Rà soát cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng; cập nhật các công trình, dự án đã thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2019. Lập Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thẩm định, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất các hộ, gia đình, cá nhân[1]. Kiểm tra, xử phạt vi phạm 12 trường hợp trong lĩnh vực đất đai tại xã Cao Dương, Cao Sơn, thị trấn Lương Sơn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn với số tiền 257,5 triệu đồng. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất nông, lâm trường trả ra theo quy định.

7.2. Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản: Triển khai hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và chấp thuận cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác đất theo nội dung phản ánh của cơ quan báo chí; kiểm tra việc khai thác đất vượt diện tích và khối lượng theo giấy phép đã được cấp; xử lý hành vi lấn chiếm hành lang giao thông, sông suối tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản tại xã Cao Dương, Cao Sơn, Cư Yên với số tiền 194 triệu đồng.

7.3. Quản lý và bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường[2]. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tăng cường vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các cơ sở sản xuất tại các xã: Cao Dương, thị trấn Lương Sơn, Liên Sơn và Thanh Cao. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp trong lĩnh vực môi trường tại xã Cư Yên với số tiền 80 triệu đồng.

8. Công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

8.1. Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 19 dự án, tập trung cho các dự án nhà ở trên địa bàn huyện. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của 06 dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 83 tỷ đồng cho 293 hộ gia đình, cá nhân và 05 tổ chức trên tổng diện tích bàn giao là 48,1ha

8.2. Công tác phát triển quỹ đất: Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất được 27/27 lô đất tại Khu đấu giá tại thôn Trung Báo, xã Thanh Cao và khu Suối Sếu, xã Nhuận Trạch với diện tích 5.458,9 m2, thu được tổng số tiền 13,181 tỷ đồng.

9. Thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế

Năm 2020, đã thu hút được 06 dự án, lũy kế tổng số dự án trên toàn huyện 190 dự án, trong đó: Có 23 dự án FDI, số vốn đăng ký 298.918 nghìn USD; 167 dự án trong nước, tổng số vốn đăng ký 19.355,1 tỷ đồng.

Có 09 Hợp tác xã đăng ký thành lập mới năm 2020 với số vốn đăng ký 25 tỷ đồng; lũy kế trên địa bàn huyện có 53 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với số vốn đăng ký 134,981tỷ đồng.

10. Chương trình phát triển đô thị

         10.1. Đối với đô thị thị trấn Lương Sơn và vùng mở rộng

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Lương Sơn và 5 xã mở rộng. Phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Xuân Thiện và Tập đoàn Tân Hoàng Minh lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn và đầu tư Dự án “Khu đô thị thông minh Lương Sơn, Hòa Bình”. Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung thị xã Lương Sơn.Thực hiện xong khảo sát lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Lương Sơn. Triển khai thi công lắp đặt biển tên đường, biển tên các ngõ và số nhà trên các tuyến đường của thị trấn Lương Sơn. Thực hiện thẩm định tuyến phố văn minh đô thị theo đăng ký của UBND các xã, thị trấn. Tổ chức xin ý kiến cá nhân, tổ chức, đại diện cộng đồng dân cư về lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh; lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bên bờ sông Bùi với diện tích 46ha.

10.2. Đối với đô thị Chợ Bến

Triển khai lập nhiệm vụ điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Bến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Lập quy hoạch chi tiết các dự án Khu đấu giá đất ở và chợ trung tâm xã Thanh Cao, Khu đấu giá đất ở thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Văn hóa -Thông tin, Thể dục -Thể thao và Gia đình

Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các hoạt động chính trị của địa phương. Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, cơ sở lưu trú, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Tổ chức các lớp tập huấn: Kỹ năng trình tấu Chiêng Mường cho đội văn nghệ tuyên truyền thôn, xóm; tập huấn chữ ký số và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 cho các xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 2010 -  2020 và các chương trình, đề án; Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020. Tổ chức các hoạt động chủ điểm về công tác Gia đình năm 2020: Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020[1].

Hoàn thành việc tổ chức và tham gia 6/6 giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh, đạt 100% kế hoạch[2]. Tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2020; tham gia 02 hội thi, hội diễn cấp tỉnh[3].

Năm 2020, đã sản xuất 48 Trang tin truyền hình địa phương, 161 chương trình phát thanh với 4.000 tin, bài; 24 phóng sự chuyên mục Miền quê phát trên sóng trên nền Internet (MyTV), trên vệ tinh Vinasat 1, Truyền hình cáp Hòa Bình và trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình; 12 phóng sự chuyên mục “Tiếng nói từ các địa phương” trong tỉnh phát trên sóng phát thanh Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hoà Bình.

2. Giáo dục và Đào tạo

          Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021; quy mô trường, lớp học tiếp tục được củng cố, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020- 2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh các trường tạm nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các trường học thực hiện vệ sinh trường, lớp học, phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn học sinh ôn tập và tự học trong thời gian tạm nghỉ[4].Thực hiện điều chỉnh Kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.Hướng dẫn tuyên truyền và có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh. Phối hợp, triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Hướng dẫn các trường chuẩn bị công tác Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2020-2021, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức và tham gia các cuộc thi của ngành Giáo dục tổ chức. Năm 2020, xây dựng và công nhận 07 trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1, đạt tỷ lệ 88,3%[1].

3. Y tế - Dân số

3.1. Y tế: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 được quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Ngành Y tế đảm bảo làm tốt công tác khám, chữa bệnh và thực hiện cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm Covi-19. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ huyện đến các xã, thị trấn; ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh[2]. Tổ chức tuyên truyền, huy động nguồn xã hội hóa, cấp kinh phí tổ chức phun khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nơi tập trung đông người trên địa bàn huyện[3]. Kịp thời nắm bắt, tuyên truyền các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý cư trú, lập danh sách các trường hợp nhập cảnh, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, đảm bảo theo quy định. Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại huyện. Tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covi-19 tại 11/11 xã, thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19[4]. Tổ chức khám tuyển sinh cho các thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường quân đội và khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công anNhân dân.

3.2. Dân số: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, t­ư vấn vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Trong năm, đã có 1.086 trẻ được sinh ra (trong đó: 578 nam, 508 nữ); có 216 trẻ là con

thứ 3 trở lên; có 16 trường hợp tảo hôn ở các xã Cao Sơn, Cao Dương, Thanh Sơn, Thanh Cao và thị trấn Lương Sơn.

4. Lao động- Thương binh và Xã hội

4.1. Lao động, việc làm, đào tạo dạy nghề: Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Tổng hợp danh sách lao động người nước ngoài trên địa bàn và người Việt Nam đi lao động xuất khẩu về Việt Nam. Hướng dẫn việc bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký tham gia học nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ sơ đào tạo dạy nghề, các đơn vị, doanh nghiệp. Rà soát, đề nghị hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng Covid-19[1].

Năm 2020, ước giải quyết việc làm mới cho 2.622lao động, đạt 104,8% kế hoạch; đào tạo và dạy nghề cho 2.250 người, đạt 102,2% kế hoạch và bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, tăng 3% so với năm 2019. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 39,8% trong tổng số lao động.

4.2. Công tác chăm sóc thương binh liệt sỹ và người có công: Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020[2]. Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo, kịp thời[3]. Triển khai việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện di dờimộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trung Sơn đến địa điểm mới. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020). Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4.3. Công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo

Thực hiện giải quyết chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời[1]. Phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, khai trương cây ATM gạo tại thị trấn Lương Sơn và điểm phát gạo miễn phí tại xã Thanh Cao, trợ giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19[1]. Thực hiện việc rà soát và chi trả trợ cấp chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đạidịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 7.973 đối tượng với tổng kinh phí là 7,8825 tỷ đồng[2]. Tổ chức tập huấn triển khai rà soát người lao động và hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với 200 đại biểu các xã, thị trấn tham gia, kết quả hỗ trợ cho 279 đối tượng, với kinh phí 299 triệu đồng[3]. Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo từ 2,92% năm 2019 xuống còn 2,37% năm 2020 (giảm 0,55%). Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người nghiện ma túy áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Bảo hiểm xã hội

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020; kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) huyện Lương Sơn. Thông báo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2020, toàn huyện có 587 đơn vị với 80.984 ngư­ời tham gia BHYT, BHXH. Tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 285 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019. Chi BHXH, BHYT số tiền là 256 tỷ đồng.Nợ BHXH, BHYT, BHTN 8 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 95%.

6. Dân tộc - Tôn giáo

6.1. Dân tộc:  Tuyên truyền vận động Nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các quy định, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai, thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020; triển khai Chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ . Làm việc với Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện đầu tư và quản lý, sử dụng công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường vùng dân tộc thiểu số. Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đề xuấtchương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phân định xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả rà soát các chính sách đặc thù áp dụng đối với đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sáp nhập. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2020. Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020.

6.2. Tôn giáo: Ban hành hướng dẫn quản lý công tác tôn giáo dịp Lễ Noel, Lễ phục sinh, Lễ phật đản năm 2020 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thẩm định hồ sơ đề nghị sinh hoạt ngoài cơ sở tôn giáo tại xã Hòa Sơn. Chỉ đạo kiểm tra một số hoạt động tôn giáo tại xã Cư Yên, Cao Dương và Hoà Sơn. Xây dựng  báo cáo và hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020. Thẩm định hồ sơ đề nghị xin hiến đất cho giáo họ thị trấn Lương Sơn và giáo họ Lò Than, xã Thanh Sơn.

III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN -  THANH TRA - TƯ­ PHÁP

1. Xây dựng chính quyền

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hướng dẫn về công tác cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp. Báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đề nghị Sở Nội vụ điều động, biệt phái công chức cấp xã do dôi dư sau sáp nhập. Triển khai thực hiện hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y và Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lương Sơn. 

Thẩm định, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Ban hành Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở và Kết luận số 82-KL/TU ngày 11/8/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; báo cáo tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030. Tổ chức thi tuyển và đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019.Ban hành bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Thực hiện các chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo quy định[1]. Khai trương trụ sở làm việc và đi vào hoạt động có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện; tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3 đạt trên 23,6%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020.

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Ban hành kế hoạch về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

          2. Thanh tra, tiếp công dân

Năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc tuy đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết, tổ chức đối thoại, nhưng công dân vẫn tiếp tục có đơn khiếu kiện. Đưa vào hoạt động Trụ sở tiếp công dân tại địa điểm mới với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch. Năm 2020, trong toàn huyện đã tiếp 245 lượt công dân, tăng 86 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp đất đai và một số nội dung khác. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư thực hiện theo đúng quy định; đã tiếp nhận và giải quyết 245/281 đơn[2]. Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với các hộ dân, các doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác đá và chế biến vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Liên Sơn. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80/KL-TTr ngày 24/8/2020 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Triển khai thực hiện nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cơ sở và các phòng, ban đơn vị thuộc huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất.

3. T­ư pháp

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức 26 đợt tuyên truyền tại các xã Cao Dương, Nhuận Trạch, Cao Sơn, thị trấn Lương Sơn... với 5.600 người tham gia. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2020. Tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp tại các xã, thị trấn. Đã chứng thực được trên 50.000 bản sao. Toàn huyện có 146 tổ hòa giải với 802 hòa giải viên; đã hòa giải thành công 102/126 vụ, đạt tỷ lệ 81%.

IV . CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI

Công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội thực hiện đảm bảo theo quy định. Các tổ chức Hội đã tập trung tuyên truyền giáo dục, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ hội viên,đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện[1]. Chỉ đạo các tổ chức Hội tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội.Ban hành văn bản hướng dẫn việc giải thể, chia tách và sáp nhập tổ chức Hội sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ban hành Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất và đổi tên các tổ chức hội cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính. Chỉ đạo các tổ chức Hội thuộc các xã sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới

Viết bởi Quản trị