Chương trình- Đề tài Khoa học

Ngày 18/6/2021, Hội đồng sáng kiến huyện đã ban hành Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn đợt 1 năm 2021(Xem danh sách tại đây)

Các tin khác

Viết bởi Quản trị