DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Trong ngày 27/1, huyện Lương Sơn ghi nhận 56 trường hợp mắc COVID-19, trong đó: 21 trường hợp F1 (05 trường hợp trong khu cách ly, 16 trường hợp cộng đồng), 06 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Transon, 16 trường hợp cộng đồng có triệu chứng, 02 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Esquel, 02 trường hợp là công nhân công ty may Star (khu công nghiệp Phú Nghĩa – Hà Nội), 07 trường hợp là công nhân tại công ty Nghĩa Tân, 02 trường hợp trở về từ Hà Nội

Trong đó, xã Cư Yên 06 ca, Hòa Sơn 07 ca, Nhuận Trạch 08 ca,  Cao Sơn 08 ca, Liên Sơn 10 ca, Lâm Sơn 02 ca, Tân Vinh 02 ca, Cao Dương 06 ca, Thanh Cao 02, Thanh Sơn 04 ca, nơi khác đến 1 ca.

Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 1861 ca.

Trong ngày có thêm 26 bệnh nhân khỏi bênh và 1.643 người được tiêm vắc xin mũi 3.

Trong ngày 26/1, huyện Lương Sơn ghi nhận 66 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 22 trường hợp F1 cộng đồng, 11 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Transon, 17 trường hợp cộng đồng có triệu chứng, 03 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Esquel, 01 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Dosung, 02 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Midori, 04 trường hợp là công nhân tại công ty An Thịnh (xã Cư Yên), 02 trường hợp là công nhân công ty may Thanh Lương, 01 trường hợp là công nhân công ty Antona, 01 trường hợp là công nhân tại công ty xi măng Trung Sơn, 02 trường hợp trở về từ Hà Nội.

10 luu y cho F1Trong ngày 24/1, huyện Lương Sơn ghi nhận 47 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 28 trường hợp F1 (19 trường hợp đã được cách ly, 09 trường hợp cộng đồng), 11 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Transon, 03 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty ESQUEL, 01 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại sân golf Phượng Hoàng, 02 trường hợp là công nhân tại công ty thức ăn gia súc CP Xuân Mai, 01 trường hợp trở về từ Hà Nội, 01 trường hợp F1 là công nhân tại công ty xi măng Trung Sơn. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 1650 ca.

Trong ngày 25/1, huyện Lương Sơn ghi nhận 89 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 86 ca cộng đồng, 3 ca đã được cách li; có 15 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Transon, 09 trường hợp cộng đồng có triệu chứng, 05 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Esquel, 05 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Coasia, 02 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Midori, 02 trường hợp là công nhân công ty hạ tầng Trường Sơn, 02 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Boshine, 02 trường hợp là công nhân tại công ty thức ăn gia súc CP Xuân Mai, 01 trường hợp là công nhân công ty may Thanh Lương, 01 trường hợp là công nhân công ty Seeyoung, 01 trường hợp là công nhân tại công ty xi măng Trung Sơn, 03 trường hợp trở về từ Hà Nội, 01 trường hợp trở về từ Lâm Đồng. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 1739 ca.

Thuộc các xã: Lâm Sơn: 01 ca; Nhuận Trach: 08 ca; Hòa Sơn: 04 ca; Cao Sơn: 16 ca; Tân Vinh: 01 ca; Cao Dương: 08 ca; Liên Sơn: 15 ca; Thị trấn: 08 ca; Cư Yên: 18 ca; Thanh Sơn: 04 ca; Thanh Cao: 03 ca; Nơi khác: 03 ca.

Trong ngày có thêm 88 bệnh nhân được chữa khỏi. Lũy tích số bệnh nhân điều trị khỏi là 1222 trường hợp. Hiện còn 515 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, Tuyến tỉnh 10 trường hợp; tuyến huyện 505 trường hợp.

 Trong ngày huyện Lương Sơn ghi nhận một trường hợp tử vong vì Covid-19 có hộ khẩu thường trú tại xã Cao Sơn. Nâng tổng số người  chết vì Covid đến nay lên 2 trường hợp.

Có 892 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú; trong ngày có 128 trường hợp được công nhận hết cách li.

hinh anh ttTrong ngày 23/1, huyện Lương Sơn ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19 trong đó: 24 trường hợp F1 (03 trường hợp đã được cách ly, 21 trường hợp cộng đồng), 13 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Transon, 03 trường hợp cộng đồng có triệu chứng, 07 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty ESQUEL, 01 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Modori, 11 trường hợp trở về từ Hà Nội, 01 trường hợp trở về từ Hà Nam, 01 trường hợp trở về từ Bắc Ninh.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3420111
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1121
1785
10901
1731537
74860
59718
3420111

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-28 11:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction