DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Trong ngày 10/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 508 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 486 ca; đã cách li 28 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 17.541 ca.

Thuộc các xã: Lâm Sơn: 30 ca; Nhuận Trạch: 37 ca; Hòa Sơn: 67 ca; Thị Trấn: 113 ca; Cư Yên: 33 ca; Tân Vinh: 77 ca; Liên Sơn: 113 ca; Thanh Cao: 38 ca.

Trong ngày có thêm 492 bệnh nhân được điều trị khỏi, lũy tích số ca điều trị khỏi đến nay là 11.227 ca. Hiện còn 6.314 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 58 ca;  PK đa khoa 21: 53 ca; tại các TYT tuyến xã: 40 ca;  Điều trị tại nhà: 6.148 ca; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 15 ca. Số hiện đang cách li tại nhà là 2.747 trường hợp. Trong ngày có 1.632 trường hợp được công nhận hết cách ly.

Trong ngày 9/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 504 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 474 ca; đã cách li 30 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 17.033 ca.

Thuộc các xã: Lâm Sơn: 64 ca; Cao Dương: 77 ca; Cao Sơn: 82 ca; Nhuận Trạch: 51 ca; Hòa Sơn: 63 ca; Thị Trấn: 105 ca; Cư Yên: 15 ca; Thanh Cao: 47 ca.

Trong ngày có thêm 668 bệnh nhân được điều trị khỏi, lũy tích số ca điều trị khỏi đến nay là 10.735 ca. Hiện còn 6.289 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 59 ca;  PK đa khoa 21: 46 ca; tại các TYT tuyến xã: 41 ca;  Điều trị tại nhà: 6.128 ca; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 15 ca. Số hiện đang cách li8 tại nhà là 3.226 trường hợp. Trong ngày có 924 trường hợp được công nhận hết cách ly.

Ngày 7/3, huyện Lương Sơn cấp mã bổ sung 4.822 bệnh nhân Covid-19. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích đến nay lên 15.572 ca. Tổng số điều trị khỏi trong ngày: 4.483 bệnh nhân (lũy tích: 8.869 bệnh nhân khỏi bệnh)

Riêng trong 24 giờ qua, huyện Lương Sơn ghi nhận 409 ca mắc Covid-19, trong đó cộng đồng 385 ca, đã cách li 24 ca. Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 110 ca; Nhuận Trạch: 39 ca; Cư Yên: 10 ca; Hòa Sơn: 60 ca; Thị trấn: 87 ca; Thanh Sơn: 29; Thanh Cao: 42; Cao Dương: 32 ca.

 

Trong ngày 8/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 507 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 493 ca; đã cách li 14 ca. Có 450 ca được cấp mã bổ sung. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 16.529 ca

Thuộc các xã: Liên Sơn: 168 ca; Cao Dương: 94 ca; Tân Vinh: 64 ca; Cao Sơn: 61ca; Thanh Sơn: 49 ca; Cư Yên: 45 ca; Nhuận Trạch: 08 ca; Thị Trấn: 04 ca; Hòa Sơn: 01ca; Lâm Sơn: 01 ca; Thanh Cao: 01 ca; Nơi khác: 11 ca.

Trong ngày có thêm 1.198 bệnh nhân được điều trị khỏi, lũy tích số ca điều trị khỏi đến nay là 10.067 ca. Hiện còn 6.462 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 64 ca;  PK đa khoa 21: 49 ca; tại các TYT tuyến xã: 40 ca;  Điều trị tại nhà: 6.301 ca; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 08 ca.

Trong ngày 6/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 313 ca mắc Covid-19, trong đó công đồng 300 ca, đã cách li 13 ca. Thuộc 06 địa phương, gồm: Cao Sơn: 135 ca; Liên Sơn: 74 ca; Tân Vinh: 62 ca; Cư Yên: 26 ca; Thị trấn: 11 ca; Hòa Sơn: 02 ca; Nơi khác: 03 ca. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích lên 10.341 ca.

Trong ngày có thêm 18 bệnh nhân khỏi bệnh, lũy tích đến nay có 4.386 bệnh nhân được điều trị khỏi. Hiện còn 5.642 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó điều trị tại các cơ sở y tế 166 ca; Điều trị tại nhà: 5.476 ca.

Trong ngày có 1.259 trường hợp được công nhận hết cách ly và 931  trường hợp được cách li mới, nâng tổng số đang cách li tại nhà lên 2.121 trường hợp.

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction