DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Trong ngày 22/2, huyện Lương Sơn ghi nhận 376 ca mắc Covid-19, trong đó có 344 ca sàng lọc trong cộng đồng; 32 ca đã cách li. Nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên 5.376 ca.

Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 07 ca, Tân Vinh: 22 ca, Hoà Sơn: 37 ca, Nhuận Trạch: 24 ca, Cư Yên: 34 ca, Cao Sơn: 49 ca, Thị trấn: 69 ca, Liên Sơn: 59 ca, Thanh Sơn: 11 ca, Cao Dương: 24 ca, Thanh Cao: 20 ca, Nơi khác: 20 ca.

Trong ngày có 63 bệnh nhân khỏi bệnh (lũy tích số bệnh nhân khỏi bệnh 3495) và 1874 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó có 1.722 bệnh nhân đang điều trị tại nhà.

Trong ngày cũng có 329 F1 được giải phóng hết cách ly và 621 trường hợp được cách li mới, nâng tổng số trường hợp đang cách li tại nhà là 1.485.

 

Tính đến 16 giờ ngày 21/2, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện chạm ngưỡng 5000 ca. Riêng trong ngày 21/2 có thêm 311 ca mắc mới, trong đó có 297 ca sàng lọc trong cộng đồng; 90 ca là học sinh, 132 ca là công nhân.

Thuộc các địa phương: Tân Vinh: 14 ca, Hoà Sơn: 56 ca, Nhuận Trạch: 32 ca, Cư Yên: 31 ca, Cao Sơn: 55 ca, Thị trấn: 47 ca, Liên Sơn: 42 ca, Thanh Sơn: 02 ca, Cao Dương: 09 ca, Thanh Cao: 21 ca.

Trong ngày có 243 bệnh nhân khỏi bệnh và 316 F1 được công nhận hết cách ly.

 

Trong ngày 19/2, toàn huyện ghi nhận 261 ca mắc Covid-19, đứng thứ ba trong tỉnh ( sau thành phố Hòa Bình và huyện Kim Bôi), trong đó, 231 ca cộng đồng, 30 ca đã cách li. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 4.411 ca.

Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 18 ca, Tân Vinh: 34 ca, Hoà Sơn: 31 ca, Nhuận Trạch: 0 ca, Cư Yên: 28 ca, Cao Sơn: 07 ca, Thị trấn: 58 ca, Liên Sơn: 44 ca, Thanh Sơn: 04 ca, Cao Dương: 29 ca, Thanh Cao: 08 ca.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi lũy tích đến nay 3.053 trường hợp. Hiện tại có 1365 bệnh nhân đang điều trị.

 

Trong ngày 20/2, toàn huyện ghi nhận 278 ca mắc Covid-19, trong đó, 266 ca cộng đồng, 12 ca đã cách li. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 4689 ca.

Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 16 ca, Tân Vinh: 19 ca, Hoà Sơn: 37 ca, Nhuận Trạch: 38ca, Cư Yên: 13 ca, Cao Sơn: 39 ca, Thị trấn: 30 ca, Liên Sơn: 38 ca, Thanh Sơn: 06 ca, Cao Dương: 22 ca, Thanh Cao: 14 ca, Nơi khác: 06 ca.

Trong ngày có 136 bệnh nhân khỏi bệnh, (lũy tích số điều trị khỏi 3189 trường hợp). Hiện tại có 1.500 bệnh nhân đang điều trị, trong đó điều trị tại nhà: 1358 ca.

Trong ngày có 269 trường hợp được công nhận hết cách ly và có thêm  512 trường hợp f1 phải thực hiện cách li trong ngày, nâng tổng số đang cách li tại nhà lên 1086 trường hợp.

 

Trong ngày 18/2, toàn huyện ghi nhận 244 ca mắc Covid-19, trong đó, 234 ca cộng đồng, 10 ca đã cách li. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 4.150 ca.

Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 06 ca, Tân Vinh: 27 ca, Hoà Sơn: 21 ca, Nhuận Trạch:39 ca, Cư Yên: 32 ca, Cao Sơn: 47 ca, Thị trấn: 39 ca, Liên Sơn: 09 ca, Thanh Sơn: 05 ca, Cao Dương: 14 ca, Thanh Cao: 04 ca, Nơi khác: 01 ca.

Trong ngày có 246 bệnh nhân khỏi bệnh, (lũy tích số điều trị khỏi 2950 trường hợp). Hiện tại có 1193 bệnh nhân đang điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 13 ca, PK đa khoa 21: 59 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 76 ca, điều trị tại nhà: 1.031 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 07 ca.

Có 1 trường hợp tử vong là: B. T. B Mã BN: 2669163; Giới: Nữ; Năm sinh: 1948 Địa chỉ: Xóm Cao, Cao Sơn.

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction