DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Trong ngày 11/2, toàn huyện ghi nhận 199 ca mắc Covid-19, trong đó, cộng đồng 188 ca, đã cách li 11 ca.. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 3021ca.

Thuộc các địa phương: Lâm Sơn: 01 ca, Tân Vinh: 10 ca, Hoà Sơn: 42 ca, Nhuận Trạch: 14 ca, Cao Sơn: 32 ca, Thị trấn: 20 ca, Cao Dương: 16 ca, Cư Yên: 16 ca, Liên Sơn: 25 ca, Thanh Sơn: 10 ca, Thanh Cao: 13 ca.

Trong ngày có 137 bệnh nhân khỏi bệnh, (lũy tích số điều trị khỏi 2325 trường hợp). Hiện tại có 691 bệnh nhân đang điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 08 ca, PK đa khoa 21: 27 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 51 ca, điều trị tại nhà: 594 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 11 ca.

Trong ngày có 195 trường hợp được công nhận hết cách li và 254 trường hợp cách li mới, nâng tổng số đang cách li theo dõi tại gia đình lên 447 người. Có thêm 4068 liều vắc xin được tiêm mới trong ngày, trong đó: mũi 2: 20 liều, mũi 3: 4048 liều.

Trong ngày 10/2, toàn huyện ghi nhận 138 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 2.822 ca.

Thuộc các địa phương: Tân Vinh: 13 ca, Hoà Sơn: 13 ca, Nhuận Trạch: 06 ca, Cao Sơn: 10 ca, Thị trấn: 20 ca, Cao Dương: 20 ca, Cư Yên: 13 ca, Liên Sơn: 12 ca, Thanh Sơn: 14 ca, Thanh Cao: 15 ca, Nơi khác: 01 ca.

Trong ngày cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại xóm Chanh, xã Cao Sơn, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên địa bàn huyện lên 6 trường hợp ( Cư Yên: 2 ca, Nhuận Trạch: 1 ca, Cao Sơn: 2 ca, Thị trấn: 1 ca)

Hiện tại có 634 bệnh nhân đang điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 08 ca, PK đa khoa 21: 28 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 50 ca, điều trị tại nhà: 537 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 11 ca.

Trong ngày có 251 trường hợp được công nhận hết cách li và 231 trường hợp cách li mới, nâng tổng số đang cách li theo dõi tại gia đình lên 447 người.

Trong ngày 7/2, toàn huyện có thêm 69 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (lũy tích đến nay: 2139 trường hợp). Còn 412 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 08 ca, PK đa khoa 21: 13 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 32 ca, điều trị tại nhà: 348 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 11 ca.

Trong 24 giờ qua, toàn huyện cũng ghi nhận 84 ca mắc Covid-19, trong đó 79 ca cộng đồng, 05 ca đã được cách li. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 2.554 ca.

Thuộc các địa phương Lâm Sơn: 01 ca, Tân Vinh: 05 ca, Hoà Sơn: 09 ca, Nhuận Trạch: 07 ca, Cao Sơn: 13 ca, Thị trấn: 22 ca, Cao Dương: 01 ca, Cư Yên: 14 ca, Liên Sơn: 08 ca, Thanh Sơn: 02 ca, Thanh Cao: 01 ca, Nơi khác: 01 ca.

Trong ngày có 122 trường hợp được công nhận hết cách li. Hiện tại còn 505 trường hợp đang được theo dõi tại gia đình.

Trong ngày 8/2, huyện Lương Sơn ghi nhận 130 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 2.684 ca.

Thuộc các địa phương, Lâm Sơn: 03 ca, Tân Vinh: 09 ca, Hoà Sơn: 16 ca, Nhuận Trạch: 11 ca, Cao Sơn: 20 ca, Thị trấn: 24 ca, Cao Dương: 17 ca, Cư Yên: 07 ca, Liên Sơn: 12 ca, Thanh Sơn: 07 ca, Thanh Cao: 04 ca.

Trong ngày toàn huyện có 28 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (lũy tích đến nay: 2167 trường hợp). Có 1 trường hợp tử vong ở tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn. Hiện tại có 514 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 07 ca, PK đa khoa 21: 19 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 44 ca, điều trị tại nhà: 433 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 11 ca.

Trong ngày có 152 trường hợp được công nhận hết cách li và  237 trường hợp F1 được cách li trong ngày, nâng tổng số đang được theo dõi tại gia đình lên 590 trường hợp.

Trong ngày 6/2, huyện Lương Sơn ghi nhận 128 ca mắc Covid-19, trong đó 120 ca cộng đồng, 08 ca đã được cách li. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lũy tích: 2.470 ca.

Thuộc các địa phương Lâm Sơn: 08 ca, Tân Vinh: 16 ca, Hoà Sơn: 14 ca, Nhuận Trạch: 23 ca, Cao Sơn: 13 ca, Thị trấn: 26 ca, Cao Dương: 03 ca, Cư Yên: 15 ca, Liên Sơn: 05 ca, Thanh Sơn: 02 ca, Thanh Cao: 03 ca.

Trong ngày có thêm 92 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (lũy tích đến nay: 2.070 trường hợp). Còn 394 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 07 ca, PK đa khoa 21: 12 ca, điều trị tại các TYT tuyến xã: 37 ca, điều trị tại nhà: 327 ca, Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: 11 ca.

Trong ngày có 135 trường hợp được công nhận hết cách li. Hiện tại còn 521 trường hợp đang được theo dõi tại gia đình.

Trong ngày có thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19 tại xã Cư yên, nâng tổng số trường hợp tử vong lũy tích đến nay lên 04 trường hợp.

Ngày 6/2, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các Công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện việc tets nhanh COVID-19 cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động sau thời gian nghỉ tết trở lại làm việc.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction