DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Trong ngày 31/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 47 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thấp nhất tỉnh. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 24.840  ca.

Các ca mắc mới trong ngày thuộc các xã: Lâm Sơn: 02 ca; Hòa Sơn: 08 ca; Nhuận Trạch: 05 ca; Cao Sơn: 01 ca; Cư Yên: 02 ca; Tân Vinh: 01 ca; Thị trấn: 08 ca; Cao Dương:15 ca; Thanh Cao: 05 ca.

Trong ngày có thêm 282 bệnh nhân khỏi bệnh. Nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay lên 23.023 trường hợp. Hiện còn 1.807 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: 21 ca; PK đa khoa 21: 18 ca; Trạm Y tế các xã: 06 ca; điều trị tại nhà: 1744 ca; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 18 ca.

Trong ngày 30/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 59 ca mắc Covid-19, thấp nhất tỉnh. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 58 ca; đã cách li 01 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 24.793  ca.

Các ca mắc mới trong ngày thuộc các xã: Lâm Sơn: 01 ca; Hòa Sơn: 09 ca; Nhuận Trạch: 04 ca; Cao Sơn: 06 ca; Cư Yên: 01 ca; Tân Vinh: 01 ca; Thị trấn: 08 ca; Liên Sơn: 12 ca; Cao Dương:15 ca; Thanh Cao: 02ca.

Trong ngày có thêm 272 bệnh nhân khỏi bệnh. Nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay lên 22.741 trường hợp. Hiện còn 2042 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: 21 ca; PK đa khoa 21: 18 ca; Trạm Y tế các xã: 06 ca; điều trị tại nhà: 1979 ca; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 18 ca.

Trong ngày 23/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 233 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 230 ca; đã cách li 03 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 22.252 ca.

Các ca mắc mới trong ngày thuộc các xã: Lâm Sơn: 05 ca; Hòa Sơn: 11 ca; Cao Sơn: 21 ca; Cư Yên: 29 ca; Tân Vinh: 02 ca; Thị trấn: 59 ca; Liên Sơn: 23 ca; Cao Dương: 38 ca; Thanh Cao: 24 ca; Thanh Sơn: 13 ca; nơi khác: 02 ca.

Trong ngày có thêm 173 bệnh nhân khỏi bệnh. Nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay lên 19.228 trường hợp. Hiện còn 2781bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: 45 ca; PK đa khoa 21: 29 ca; Trạm Y tế các xã: 07 ca; điều trị tại nhà: 2682 ca; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 18 ca.

Trong ngày 27/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 80 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 79 ca; đã cách li 01 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 24.619  ca.

Các ca mắc mới trong ngày thuộc các xã: Lâm Sơn: 01 ca; Hòa Sơn: 10 ca; Nhuận Trạch: 03 ca; Cao Sơn: 01 ca; Cư Yên: 05 ca; Tân Vinh: 02 ca; Thị trấn: 09 ca; Liên Sơn: 13 ca; Cao Dương: 04 ca; Thanh Cao: 27 ca; Thanh Sơn: 05 ca.

Trong ngày có thêm 169 bệnh nhân khỏi bệnh. Nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay lên 22.048 trường hợp. Hiện còn 2561bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: 25 ca; PK đa khoa 21: 18 ca; Trạm Y tế các xã: 05 ca; điều trị tại nhà: 2.495 ca; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 18 ca.

Trong ngày 22/3, huyện Lương Sơn ghi nhận 186 ca mắc Covid-19. Trong đó, sàng lọc cộng đồng 183 ca; đã cách li 03 ca. Nâng tổng số ca mắc lũy tích đến nay lên 22.019 ca. Trong đó có 19.055 ca điều trị khỏi

Các ca mắc mới trong ngày thuộc các xã: Lâm Sơn: 15 ca; Hòa Sơn: 14 ca; Nhuận Trạch: 14 ca; Cao Sơn: 07 ca; Cư Yên: 13 ca; Tân Vinh: 06 ca; Thị trấn: 48 ca; Cao Dương: 33 ca; Thanh Cao: 19 ca; Thanh Sơn: 17 ca.

Trong ngày có thêm  1.467 liều vắc xin được tiêm, trong đó, mũi 1: 40 liều; mũi 2: 29 liều; mũi 3: 1.398 liều.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction