Quy hoạch - Kế hoạch

Chiều 5/4, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đấu giá trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 TĐNVQH

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã nghe các đơn vị tư vấn thông qua 6 nhiệm vụ quy hoạch và 2 Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu nhà ở, khu tái định cư trên địa bàn huyện, gồm: Khu nhà ở tại Cầu Trại, thôn Cầu Sơn, xã Nhuận Trạch có quy mô diện tích 4,25 ha; Khu nhà ở tại khu Đồng Mẫu 2, thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, quy mô diện tích 5,25 ha; Khu nhà ở tại Đồng Giữa, Đồng Bài, xã Hòa Sơn, quy mô diện tích 12,52 ha; Khu nhà ở Giếng Xạ 1, tại xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên, quy mô diện tích 9,57 ha; Khu tái định cư Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh quy mô diện tích 3,97 ha; Khu đấu giá đất ở và chợ trung tâm xã Thanh Cao, quy mô diện tích 9,73 ha; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, quy mô diện tích trên 11,3 ha; đồ án quy hoạch Khu nhà ở bên bờ sông Bùi, huyện Lương Sơn ( giai đoạn 2) trên 9,9 ha.

TĐNVQH 1

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào từng nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch. Trong đó, tập trung vào các căn cứ pháp lí, vị trí lập quy hoạch, đặc điểm hiện trạng sử dụng đất, các hạng mục cần đầu tư và khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng…

TĐNVQH 2

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở bên bờ sông Bùi ( giai đoạn 2)

Kết thúc hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất với các nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các đồ án đưa ra.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị