Quy hoạch - Kế hoạch

Chiều 17/2, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thẩm định các Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 và Đề án huy động nguồn lực, nâng cấp xây dựng các đơn vị hành chính cấp phường. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

QH 17.2.2022

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã nghe các đơn vị tư vấn thông qua 4 Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, gồm: Khu nhà ở Cầu Sơn, thôn Đầm Rái, xã Nhuận Trạch có quy mô diện tích 8,83 ha; Khu nhà ở tại khu đồi tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn có quy mô diện tích12,5 ha; Khu nhà ở bên bờ sông Bùi ( giai đoạn II) có quy mô diện tích 9,97 ha; Khu nhà ở Đồng Mạ, Đồng Bài, xã Hòa Sơn có quy mô 11,48 ha. Đây là các dự án nhà ở của huyện sẽ được triển khai trong năm 2022 nhằm làm cơ sở pháp lí cho việc phát triển các khu dân cư mới, đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho việc hướng dẫn, quản lí đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo phát triển theo hướng kiến trúc không gian hiện đại, hài hòa với không gian tổng thể quy hoạch chung của huyện; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất và phát triển các dịch vụ khác…tạo tiền đề nâng cấp huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

QH 17.2.2022 a

Các thành viên Hội đồng thẩm định tập trung nghiên cứu các Đồ án quy hoạch 1/500

Các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã tập trung cho ý kiến vào từng Đồ án quy hoạch và đều thống nhất với các nội dung đồ án đưa ra.

Riêng về 7 Đề án huy động nguồn lực, nâng cấp xây dựng các đơn vị hành chính cấp phường, Hội đồng thẩm định yêu cầu các thành viên về nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản đối với từng Đề án./.

Thanh Hoàn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị