DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 27/5, UBND huyện đã tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị huyện chủ trì hội nghị.TĐ quy hoạch

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị tư vấn đã thông qua 06 nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu nhà ở, khu tái định cư trên địa bàn huyện. Trong đó, 03 nhiệm vụ quy hoạch, gồm: Khu dân cư Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn, quy mô diện tích 8,2 ha, dân số dự kiến khoảng 1.200-1.300 người; Khu nhà ở bên bờ sông Bùi tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn và xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, có quy mô nghiên cứu 8,1 ha; Khu nhà ở tại thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, quy mô 10,72 ha, dân số dự kiến 1.350 người. 03 Đồ án quy hoạch, gồm: Khu dân cư Đồng Mạ, Đồng Bài, xã Hòa Sơn, quy mô 11,48 ha ; Khu nhà ở tại khu đồi tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn quy mô 11,52 ha; Khu tái định cư Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh, quy mô diện tích 3,97 ha.

TD quy hoạchCác thành viên Hội đồng thẩm định từng đô án

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào từng nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch. Hội đồng thẩm định yêu cầu các đơn vị tư vấn cần xem xét, điều chỉnh tên của dự án cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; xem các nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đưa ra đã phù hợp với quy hoạch 1763 ( quy hoạch chung) và quy hoạch sử dụng đất của huyện chưa? tính kết nối của các dự án với hệ thống đường giao thông trong khu vực, kết nối với hạ tầng các dự án liền kề, có nghiên cứu về địa chất khu vực lập dự án và rà soát hệ thống tiêu thoát nước…

Kết thúc hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất với các nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các đồ án đưa ra.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction