Thông tin dự án, hạng mục đầu tư

 Xét đề nghị của Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới tại Văn bản số 196/2020/NM ngày 20/12/2020; đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 156/SXD-QHKT ngày 19/01/2021 về việc ranh giới triển khai khảo sát, lập quy hoạch để triển khai dự án thành phố thể thao (SPORT CITY)

Ngày 20/1/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 97/UBND-CNXD đồng ý chủ trương để Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới nghiên cứu, khảo sát, đề xuất lập quy hoạch thành phố thể thao Hòa Bình (SPORT CITY) tại xã Cao Sơn, xã Cư Yên, xã Nhuận Trạch và xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, với tổng diện tích khoảng 2216 ha như đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

Yêu cầu Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới thực hiện chủ trương trên theo đúng quy định hiện hành./

CHỦ TỊCH:  Bùi Văn Khánh ( đã ký)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị