DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 30/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

IMG 5255

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2016, công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong huyện thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ,  góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về Quốc phòng được quan tâm; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh và công tác sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả trong năm 2016, toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho 157 đồng chí thuộc đối tượng 4; mở 88 lớp giáo dục quốc phòng và an ninh cho 3.060 học sinh các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đảm bảo “tinh gọn, vững mạnh, rộng khắp, thiết thực”,  tỷ lệ dân quân tự vệ nòng cốt chiếm 1,45%  so với tổng dân số toàn huyện; Lực lượng quân DBĐV đủ điều kiện chiếm 10,53% dân số toàn huyện; tổ chức giao quân đủ 100% so với chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức tốt công tác đăng ký NVQS; tổ chức huấn luyện đảm bảo nội dung, chương trình, có 78% đạt khá giỏi, tu sửa làm mới gần 400 mô hình học cụ. Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp xã cho 4 đơn vị, huy động lực lượng tham gia làm giao thông, thủy lợi, đảm bảo an toàn trong khu vực phòng thủ. Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được thực hiện tốt;  các chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chi trả các chế độ chính sách sau chiến tranh được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và đúng chế độ.

IMG 5241

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn và các ngành đã thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2016, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP trong  năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Huyện ủy đã yêu cầu trong thời gian tới Ban CHQS huyện Lương Sơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương;  tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về chính sách QP-QSĐP; tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động nâng cao cảnh giác chống âm mưu “DBHB”;  thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tạo bước đột phá mới trong xây dựng lực lượng chính quy, kỷ luật; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt cuộc diễn tập KVPT cấp huyện và cấp xã đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả phong trào “thi đua quyết thắng”; “ Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào“Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tập trung giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời…

IMG 5244

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản – Phó CHT Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhânIMG 5272

Đồng chí Nguyễn Đình Đua - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Tại hội nghị có 10 tập thể và 19 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác QP – QSĐP năm 2016; 2 tập thể và 4 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen; Ban chỉ huy quân sự huyện Lương Sơn được Bộ tư lệnh Quân khu ba tặng Bằng khen về thực hiện Pháp lệnh DBĐV giai đoạn (1996-2016)./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
623
1836
623
1972018
2987
87773
3618772

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:15
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction