DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/1/2017, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin, thể thao và du lịch năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có ông Bùi Đức Nam – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện.

IMG 5641

Bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho các cá nhân

Năm 2016, công tác Văn hóa thông tin và hoạt động sự  nghiệp Văn hóa, Thể dục thể thaocủa huyện Lương Sơn có nhiều khởi sắc. Công tác quản lí văn hóa được thực hiện tốt, các hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng cáo được kiểm soát chặt chẽ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào chiều sâu. Toàn huyện có 18.929 gia đình văn hóa, chiếm 81,8%; 130/186  làng bản văn hóa, 101/112 cơ quan, đơn vị, trường học  văn hóa. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn huyện có trên 28.000 người thường xuyên tập thể dục, thể thao; có  5.600 hộ gia đình thể thao và 60 câu lạc bộ thể dục, thể thao. Hoạt động thông tin tuyên truyền được trú trọng. Trong năm Trung tâm Văn hóa thể thao huyện đã tổ chức 17 đợt tuyên truyền trọng điểm về các ngày lễ lớn của  đất nước và địa phương; tổ chức 23 đêm văn nghệ tuyên truyền lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại các xã, thị trấn. Tổ chức 7 giải thể thao tại huyện, tham gia 8 giải thể thao cấp tỉnh. Phối hợp với các ngành, đoàn thể và các xã tổ chức 11 chương trình văn nghệ. Công tác du lịch; gia đình; bảo tồn, bảo tàng; quản lí thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm. Năm 2016, huyện Lương Sơn đã thu hút trên 100.000 lượt khách du lịch đến địa bàn, góp phần đưa doanh thu ngành du lịch ước đạt 164 tỷ đồng.Công tác thư viện, tủ sách thư viện cơ sở được quan tâm đầu tư bổ sung nhiều đầu sách mới ý nghĩa thiết thực thu hút đông đảo bạn đọc đến thư viện góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ những khó khăn thuận lợi để công tác thông tin tuyên truyền năm 2017 đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hòa Bình, lãnh đạo UBND huyện đã chúc mừng biểu dương ghi nhận những kết quả mà ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịchhuyện đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, đồng chí  Quách thị Kiều - Phó chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần quan tâm thực hiện trong năm 2017, đó là: Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2017; Quan tâm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh hoạt động văn hóa; Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác trang trí, khánh tiết, truyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn của đất nướcđịa phương; trước mắt là chào mừng kỷ niệm 87 năm  ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Nhân dịp này, 8 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch”./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction