DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 25/4, tại xã Tiến Sơn (Lương Sơn), đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH và BHYT toàn dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lương Sơn về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH và BHYT toàn dân. Cùng đi còn có lãnh đạo các Sở, ngành như: Tài chính; Y tế; Lao động – Thương binh và xã hội; Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn lao động và Văn phòng UBND tỉnh.

IMG 7785

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Làm việc với đoàn, về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện, các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; Chủ tịch UBND 10 xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp trên địa bàn huyện.

Năm 2016 và quý I năm 2017 việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ nợ đọng BHXH giảm; tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT tăng lên đáng kể. Năm 2016, số người tham gia BHXH là 14.851 người chiếm 30% lực lượng lao động trên địa bàn huyện; số người tham gia BHTN là 13.636 người chiếm 28% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT là 74.781 người chiếm 78,95% dân số toàn huyện. Trong quý I năm 2017, tỷ lệ người tham gia BHXH chiếm 32% lực lượng lao động; BHTN chiếm 29% lực lượng lao động; BHYT chiếm 79,74% dân số.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, tuy nhiên tỷ lệ người dân tham gia BHYT  toàn dân của huyện Lương Sơn vẫn đạt thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung toàn tỉnh ( Năm 2016 là 92,2% và quý I/2017 là 90,91%), tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh và hộ gia đình ở các xã không được ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về lợi ích của việc tham gia BHYT còn hạn chế, đa số người dân mới chỉ thấy được lợi ích cá nhân chứ chưa thấy được lợi ích về mặt xã hội, cộng đồng của BHYT trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người. Một số địa phương chưa thực sự coi trọng đến việc tuyên truyền người dân tham gia BHYT; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở một số địa phương chưa cao.

Năm 2017, huyện Lương Sơn phấn đấu nâng tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 32%; BHTN đạt 30%;  BHYT đạt 94%. UBND huyện Lương Sơn đã kiến nghị với đoàn công tác của tỉnh: Quan tâm trích ngân sách địa phương hàng năm hỗ trợ hộ cận nghèo 10% mức đóng, để người cận nghèo được tham gia BHYT đạt 100%; có chính sách hỗ trợ đối với trưởng thôn, xóm, tiểu khu trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT; Sở Y tế chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn củng cố tủ thuốc BHYT.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND 10 xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp ở huyện Lương Sơn là: Hòa Sơn, Tân Vinh, Lâm Sơn, Hợp Hòa, Cư Yên, Liên Sơn, Trung Sơn, Tiến Sơn, Cao Thắng và Thanh Lương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân ở địa phương, đồng thời chia sẻ những giải pháp, cách làm hay giúp người dân hiểu rõ lợi ích mang lại khi tham gia BHYT và kết quả đạt được.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành  huyện Lương Sơn tiếp tục quán triệt việc thực hiện triển khai Nghị quyết số 21, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; các chương trình, chỉ thị của tỉnh về lĩnh vực BHXH, BHYT. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải coi việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. BTV huyện ủy Lương Sơn cần xây dựng văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. BCĐ cấp huyện tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong việc thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHYT toàn dân ở từng địa bàn cơ sở. Đối với 10 xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung của toàn huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã trên cơ sở thực tế tại địa phương đề ra giải pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT toàn dân trên địa bàn. Hàng tháng, hàng quý phải có báo cáo kết quả về thường trực BCĐ; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách BHYT; gắn việc thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT vào các nội dung thi đua ở địa phương…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
1836
274
1972018
2638
87773
3618423

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction