DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/5/2017, Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ATTP tỉnh đã  chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành; tại điểm cầu các huyện, thành phố có chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các thành viên BCĐ an toàn thực phẩm huyện, thành phố.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, tạo hành lang pháp lí cho các Sở, ban, ngành, địa phương thuận tiện trong quá trình thực hiện. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo đảm VSATTP, công tác kiểm tra xử lý vi phạm cũng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp tham gia chặt chẽ thống nhất, với tinh thần vào cuộc quyết liệt. Trong năm 2016, ngành Y tế đã thành lập 695 đoàn thanh tra, kiểm tra. Đã tổ chức kiểm tra 9.862 cơ sở, phát hiện vi phạm và 358 cơ sở, phạt tiền gần 481 triệu đồng. Ngành nông nghiệp thanh tra đột xuất về vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 27 cơ sở, xử lí vi phạm 11 cơ sở với số tiền phạt trên 35 triệu đồng; lấy 117 mẫu vật tư nông nghiệp và nông sản để kiểm tra, phát hiện 9 mẫu vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng. Phối hợp kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh thực phẩm trong dịp tết trung thu; 110 cơ sở trong dịp tết nguyên đán; kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh hóa chất kích thích sinh trưởng không rõ nguồn gốc; kiểm tra định lượng 376 mẫu nông lâm thủy sản, phát hiện 18 mẫu không đảm bảo ATTP. Ngành Công thương thanh tra 32 cơ sở, kiểm tra 568 cơ sở; số vụ vi phạm 185 vụ, phạt tiền gần 277 triệu đồng, hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trị giá 36,7 triệu đồng. Các huyện, thành phố đã kiểm tra 3.154 cơ sở, phát hiện vi phạm 757 cơ sở, xử lí 374 cơ sở, phạt tiền 307 cơ sở, với số tiền 344,4 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 227 cơ sở.

IMG 8040

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng: Công tác triển khai và thực hiện quản lí nhà nước về ATTP đã được các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến huyện. Tuy nhiên, do cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết là nhỏ lẻ vì vậy khó đáp ứng được các quy định về điều kiện VSATTP; hoạt động truyền thông chưa được thường xuyên, chưa sâu; việc xử lí vi phạm hành chính ở tuyến xã, phường mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, chưa có tính răn đe; nguồn lực, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chia sẻ với hội nghị về những việc làm nhằm quản lí tốt hơn nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn như: Huyện Lương Sơn đã triển khai chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ; triển khai đề án dồn điền đổi thửa để tạo cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang TTĐT và Đài TT-TH huyện; ngành Giáo dục đào tạo chủ động phối hợp với các trường học tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc tại các hàng quán… Huyện Lương Sơn đã đề nghị các ngành chức năng ở tỉnh hỗ trợ phương tiện, vật tư để huyện tiếp tục triển khai kiểm tra về ATTP; tăng cường mở các lớp tuận huấn về ATTP cho cán bộ chuyên trách cấp xã, thị trấn; hỗ trợ, hướng dẫn huyện triển khai có hiệu quả chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường chỉ đạo sự vào cuộc của các khối đoàn thể tại địa phương…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đề nghị các sở, ngành, các huyên, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động công tác chỉ đạo ATTP gửi về cơ quan thường trực BCĐ tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo VSATTP;  tập trung khắc phục hạn chế yếu kém để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành tốt quy chế phối hợp, tăng cường kiểm tra đột xuất. Các sở, ngành, địa phương căn cứ theo kế hoạch và yêu cầu thực tế để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào những vấn đề bất cập như: Sản xuất rượu, quản lí vật tự phân bón, thuốc BVTT, lò giết mổ…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
571
1836
571
1972018
2935
87773
3618720

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction