Tin nổi bật

 Ngày 29/9/ 2017, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn Quỹ quốc gia về việc làm cho gần 200 cán bộ đầu ngành ở 20 xã, thị trấn trong huyện.

IMG 9834

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ lãnh đạo Sở LĐ-TB XH tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Việc làm được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 16/11/2013, Luật gồm 7 chương 62 điều quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp ...; Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 21/8/2017 của Bộ LĐ-TBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Hướng dẫn các thủ tục văn bản của Ngân hàng CSXH về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm. Giải đáp những thắc mắc của cán bộ cơ sở về quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ việc làm...

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ ở cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác việc làm và đào tạo nghề; việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, khởi sự doanh nghiệp; việc quản lí, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm hiện nay…Từ đó, triển khai có hiệu quả Quỹ quốc gia giải quyết việc làm ở địa phương, từng bước giúp người lao động chuyển đổi nghề, tăng thu nhập, ổn định đời sống./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị