DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/2, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

TKTD1

Thừa lệnh của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cán bộ và nhân dân xã Tân Thành

Năm 2017 công tác thi đua khen thưởng của huyện Lương Sơn có nhiều đổi mới, luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị coi trọng. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác được triển khai, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng ở điạ phương. Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, các xã, thị trấn đã đi vào nề nếp. Ngoài phong trào thi đua truyền thống, các phong trào thi đua chuyên đề đã được triển khai hiệu quả, các cụm thi đua trong huyện đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực ngành nghề và các tầng lớp nhân dân. Việc xét đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời, đúng qui định và có tính nêu gương tốt...

TKTD2

Thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 đơn vị trường học dẫn đầu phong trào TĐYN năm học 2016 – 2017

Với những kết quả đạt được, năm 2017, huyện Lương Sơn đã có 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng 9 tập thể lao động xuất sắc; 17 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 3 đơn vị xếp thứ Nhất, 3 đơn vị xếp thứ Nhì, 4 đơn vị xếp thứ Ba, 10 đơn vị xếp thứ Tư toàn diện trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong đó, xã Tân Thành, Trung Sơn và thị trấn Lương Sơn xếp thứ nhất; xếp thứ nhì là Lâm Sơn, Cư Yên, Tân Vinh; xếp thứ ba là: Nhuận Trạch, Thành Lập, Liên Sơn, Cao Thắng; xếp thứ tư  là 10 xã còn lại. Tặng giấy khen cho 8 đơn vị xếp thứ nhất, 9 đơn vị xếp thứ nhì và 10 đơn vị xếp thứ  ba trong các khối thi đua. Tăng giấy khen cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba 26 lĩnh vực công tác.

TKTD3

TKTD6 

Đ/C Nguyễn Đình Đua - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

TKTD5

Đ/C Nguyễn Vũ Chi Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

TKTD4

Đ/C Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện tặng GK cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào TĐYN năm 2017

TKTD9

Đ/c Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào TĐYN năm 2018

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơnđã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “ Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.Theo đó, huyện đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nội dung thi đua, 7 nhóm giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, CB,CC,VC-NLĐ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra trong năm 2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction