Tin nổi bật

 Với mục đích nâng cao kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính cơ quan nhà nước, ngày 22/6, UBND huyện Lương Sơn phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử công vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của huyện.

TH phần mềm

Cán bộ chuyên viên Trung tâm CNTT tỉnh hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử cho các cán bộ, CC huyện Lương Sơn

Hệ thống Văn phòng điện tử đã được UBND huyện trang bị và tổ chức cài đặt tại các cơ quan, đơn vị từ năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xử lý công việc hàng ngày, phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu đảm bảo cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện thông qua ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng văn phòng điện tử và hộp thư công vụ của cán bộ, công chức để trao đổi thông tin, văn bản còn nhiều hạn chế, chưa đi vào nề nếp...

Tại lớp tập huấn này, các cán bộ, công chức sẽ được hướng dẫn chi tiết quy trình và cách xử lý hệ thống Văn phòng điện tử, phần mềm giao nhiệm vụ, hướng dẫn cách lập hồ sơ công việc, đồng thời thực hành ngay trên máy tính về cách sử dụng những tính năng hữu ích trong quản lý, điều hành tại cơ quan như: Khởi tạo văn bản, quản lý văn bản đi, đến; sử dụng thư điện tử, hệ thống thông báo điện tử; các tiện ích: email cá nhân, hội thoại, tra cứu thống kê, lập lịch làm việc, nhắc việc, truyền nhận tài liệu trực tiếp giữa người sử dụng…, qua đó góp phần cải cách hành chính, giúp giải quyết thủ tục cho người dân được đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị