Tin nổi bật

Ngày 02/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hội Luật gia huyện Lương Sơn là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp.

 Hội được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; tự nguyện tham gia nhằm hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực pháp luật góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, tự bảo đảm về kinh phí, phương tiện và điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Huyện Luật gia huyện Lương Sơn hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Nguồn:http://hoabinh.gov.vn/

Tin mới

Các tin khác