DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã trủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố chuyên đề về “ Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh”. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

Trực tuyến 12.9

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ban tiếp công dân huyện.

Báo cáo Thanh tra tỉnh trình bày tại hội nghị cho biết: Trong thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lí nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lí, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Tuy nhiên, do có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về thực hiện công tác TCD, giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận về giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật nên các vụ việc phức tạp đã được tập trung giải quyết, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp giảm nhiều so với trước; công tác TCD được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã tổ chức tiếp 384 lượt, có 13 đoàn đông người (số lượt công dân giảm 10,69% so với cùng kỳ năm 2017), trụ sở TCD tỉnh tiếp 417 đoàn với 543 lượt công dân; các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, phân loại, xử lí 402 lượt đơn thư các loại (giảm 14,65% so với cùng kỳ năm 2017), có 16 vụ việc KNTC. Đến nay các cấp, các ngành đã giải quyết xong 12/16 vụ việc KNTC và 175/184 đơn kiến nghị, phản ánh.

Tại hội nghị, UBND các huyện, thành phố và các sở ngành cũng đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác TCD và giải quyết đơn thư KNTC ; việc thi hành các quyết định giải quyết về KNTC có hiệu lực pháp luật chậm, thiếu quyết liệt; Luật KN, Luật TC năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định về thi hành quyết định giải quyết về KNTC nhưng vẫn còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, thống nhất… Các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và trách nhiệm người đứng đầu.

Trực tuyến 12.9 a

Đ/c Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Riêng đối với huyện Lương Sơn, từ đầu năm đến nay các cấp, các ngành trong huyện đã tiếp gần 100 lượt công dân, tiếp nhận 48 đơn thư ( giảm 36% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 2 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo và 38 đơn kiến nghị phản ánh. Đến nay đã giải quyết xong 18 đơn ( đạt 69,23%), còn 8 đơn trong thời hạn giải quyết (chiếm 30,77%). Lãnh đạo huyện Lương Sơn đã kiến nghị: Đối với các vụ việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cần phải xin ý kiến thì đề nghị các sở, ngành quan tâm trả lời và cho ý kiến kịp thời; đề nghị UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lí rác thải, tránh gây bức súc trong nhân dân; quan tâm chỉ đạo  giải quyết vụ việc tại trạm thu phí BOT…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần rà soát toàn bộ quy hoạch quản lí, sử dụng đất, tập trung giải quyết các vụ việc KNTC liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong giải quyết các vụ việc KNTC; Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác TCD và giải quyết KNTC; có kế hoạch cụ thể về giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt Luật TCD, Luật giải quyết KNTC và các quyết định, kết luận về giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605417
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
897
1973
13843
1930353
77405
54375
3605417

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction