DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND huyện vừa có công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn về chủ động các phương án ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 5. Công điện nêu rõ:

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia:  Hi 10 gi ngày 12/9/2018, v trí tâm bão vào khong 20,7 độ Vĩ Bc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quc) khong 470km v phía Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 8 (60-75km/gi), git cp 10. Phm vi gió mnh cp 6, git cp 8 tr lên khong 80km tính t tâm bão. Do nh hưởng ca bão, vùng bin phía Bc khu vc Bc Bin Đông có mưa bão, gió mnh cp 6 đến cấp 7, vùng gn tâm bão đi qua cp 8 đến cấp 9, git cp 11; bin động mnh. Sáng nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng bin Tây Bc Thái Bình Dương duy trì sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 17 (200-220km/gi). Siêu bão MANGKHUT s di chuyn hướng v khu vc Bc Bin Đông trong khong 03 ngày ti.

 Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhândân tỉnh Hòa Bình để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, bão, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõchặt chdiễn biếca bãtrên cáphươntiện thôntin;kiểm tra rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt khu vực đã xảy ra sạt lở năm 2017 và đợt mưa lũ vừa qua; thông báo đến các thôn, xóm, tiểu khu và người dân ở vùng sâu, vùng xa, chủ đầu tư các công trình đang thi công đặc biệt là những công trình trên sông, suối và chủ các hồ chứa nước, các mỏ khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

2. Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức, tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo quy định;chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập úng khu dân cư và sản xuất nông nghiệp; rà soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”.

3. Tăng cường chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai việc cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác, cảnh báo cho người dân tại các điểm xung yếu, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi có lũ; kiên quyết không cho người và các phương tiện, nhất là các xe chở khách đi qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn.

4. Triển khai phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa nước,điều tiết hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn; kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn hồ, đồng thời chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở hạ du các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đang thi công như hồ Ngành xã Tiến Sơn...

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát và triển khai ngay phương án sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (Khu tái định cư xóm Rổng Vòng xã Lâm Sơn, các hộ tổ 3 tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn…).Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại các khu vực xảy ra sạt lở đất.

6. Các Trưởng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện được thành lập theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 phụ trác các xã, thị trấn trực tiếp xuống chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

8. Các phòng, ban, ngành khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa, lũ theo quy định.

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để tổng hợp, số điện thoại: 021 8382 4384.

            Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618533
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
384
1836
384
1972018
2748
87773
3618533

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 04:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction