DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng nay (21/9), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào giai đoạn 2000 – 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Quách Thị Kiều, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện.

TK 18 năm

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Qua 18 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước.

Từ thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã có trên 1,2 triệu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; có hơn 19 triệu gia đình được công nhận “gia đình văn hóa”; trên 69.000 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố và trên 84.700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được công nhận.

Hiện nay, cả nước có 69 thiết chế văn hóa cấp tỉnh, 647/713 quận huyện có trung tâm văn hóa- thể thao hoặc nhà văn hóa huyện; hơn 64% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa - thể thao; hơn 3.200 thư viện cấp xã, 16.000 tủ sách, thư viện cơ sở phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Thông qua đề án tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2011- 2015, đã hỗ trợ xây dựng 472 nhà văn hóa xã với kinh phí hơn 107 tỷ đồng; xây gần 1.000 nhà văn hóa thôn với kinh phí hơn 58 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 141 tỷ đồng mua trang thiết bị nhà văn hóa...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được. Đồng thời khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự là một cuộc vận động lớn, trở thành sợi dây gắn kết các phong trào thi đua lớn của đất nước. Phong trào đã có sự phát triển mạnh mẽ, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, là động lực để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phân tích những hạn chế, Thủ tướng cho rằng, do nhận thức chưa đầy đủ vai trò, ý nghĩa của phong trào nên nhiều nơi còn mang tính hình thức, mỏng về số lượng, nhẹ về chất lượng; kết quả chưa bền vững, đồng đều giữa các vùng miền; sự phối hợp giữa các cấp ban ngành thiếu chặt chẽ, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu: Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai xây dựng phong trào, đổi mới theo hướng hiệu quả tích cực, trọng tâm, trọng điểm nhằm tiếp thêm sức mạnh, sức lan toả cho phong trào trong giai đoạn mới. Các cơ quan truyền thông, báo chí cần tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt; Việc bình xét phải được thực hiện thực chất, công bằng để danh hiệu văn hóa duy trì bền vững. Cần dành nhiều nguồn lực hơn nữa để xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc trong sự đa dạng; xây dựng hình ảnh con người Việt Nam đủ trình độ, tự tin, bản lĩnh để hội nhập quốc tế./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1152
528
9931
1956058
1680
87773
3617465

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:27
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction