Tin nổi bật

Trong năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trên địa bàn huyện Lương Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các KDC chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước KDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Toàn huyện xây dựng và duy trì trên 300 mô hình hoạt động hiệu quả về AN -TT, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc..., góp phần đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

90306 P1080278

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, năm 2014, huyện Lương Sơn đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây mới 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
ảnh: MTTQ, các ngành, đoàn thể và nhân dân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị trấn Lương Sơn.

Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng NTM, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ gia đình, KDC thực hiện “Vườn sạch, nhà đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Bên cạnh đó, phong trào hiến đất, tài sản, công sức trong thực hiện xây dựng NTM được đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hình thức như: ủng hộ, quyên góp tiền của, đất đai, ngày công lao động nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực để chung sức xây dựng NTM. Từ phong trào, nhân dân trong huyện đã hiến 5.789 m2 đất, đóng góp trên 20.000 ngày công lao động. Các chương trình phối hợp, lồng ghép với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” được MTTQ huyện quan tâm chú trọng như tuyên truyền phòng - chống ma tuý, tệ nạn xã hội, pháp luật về ATGT, phòng - chống tội phạm, VSATLĐ, phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, các hoạt động Năm thanh niên tình nguyện, “Ngày gia đình Việt Nam”, “Ngày pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”... Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm đóng góp ủng hộ CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Hàng năm, các xã, thị trấn đều có kế hoạch xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết”. Năm qua, toàn huyện vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 560 triệu đồng, đã hỗ trợ để sửa chữa, nâng cấp xây mới 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Các tổ chức thành viên MTTQ huyện vận động, tiếp nhận ủng hộ gần 600 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây mới 27 nhà nghĩa tình đồng đội, nhà mái ấm, nhà tình thương, nhà CTĐ... trao tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Từ phong trào tạo điều kiện, động lực để các hộ nghèo khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, dần xoá đói, giảm nghèo. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hàng năm là dịp để biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các hộ gia đình, KDC trong một năm phấn đấu, thực hiện các phong trào thi đua luôn thu hút sự tham gia của đông đảo của người dân. Qua bình xét, năm qua, toàn huyện có 121 KDC đạt văn hoá, chiếm 65,4%; 18.743 hộ gia đình văn hoá, chiếm 81,3%; 29 làng, 7.885 hộ gia đình đạt văn hoá 3 năm liên tục; 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 60 trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Trong đó, 20 tập thể cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 5 năm, giai đoạn 2009-2014 được biểu dương, khen thưởng.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

Tin mới

Các tin khác