Tin nổi bật

Sở GT -VT vừa ra thông báo về việc miễn giấy khám sức khoẻ khi chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GT -VT cấp bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET. Theo đó, các trường hợp được miễn giấy khám sức khoẻ gồm:

 

Người có GPLX hạng A1, A2, A3; người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng. Thời gian thực hiện có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2015.

 

Việc chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET vẫn theo lộ trình: GPLX ô tô chuyển đổi trước ngày 31/12/2015. GPLX hạng A4 chuyển đổi trước ngày 31/12/2015. GPLX không thời hạn cấp trước năm 2003 chuyển đổi trước ngày 31/12/2016; cấp trước năm 2004 chuyển đổi trước ngày 31/12/2017; cấp trước năm 2007 chuyển đổi trước ngày 31/12/2018; cấp trước năm 2010 chuyển đổi trước ngày 31/12/2019; cấp sau năm 2010 chuyển đổi trước ngày 31/12/2020.

 

Tin mới

Các tin khác