Ngày 13/01/2015, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Năm 2014, Ban chỉ đạo 09 tỉnh đã  tham mưu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia,  nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Cơ quan Thường trực và các Tiểu ban đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, điều tra khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm về ma túy; triệt phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy ở khu dân cư; tỷ lệ điều tra khám phá án trên toàn tỉnh đạt 82,9%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trong đạt 95,9%; TNGT giảm cả 3 tiêu chí, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn HIV/AIDS. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH, phục vụ có hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng - chống tội phạm, ma túy, mại dâm phát triển chưa đều; tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy và dịch HIV/AIDS còn diễn biến phức tạp. Việc cai nghiện tại cộng đồng, gia đình và quản lý sau cai đạt hiệu quả thấp.  Việc lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, cai nghiện, trường giáo dưỡng còn hạn chế, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, đoàn thể có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

IMG 0221

Đồng chí Nguyễn Đồng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đồng – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã làm rõ hơn những hoạt động tích cực của Ban chỉ đạo 09 huyện trong năm 2014 và nêu lên những khó khăn trong công tác phòng chống tội  phạm ở vùng giáp ranh, huyện Lương Sơn đã phối hợp với các huyện chỉ đạo hoạt động của các cụm địa bàn an toàn, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng  tham gia  đấu tranh  phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Năm 2015, huyện Lương Sơn tiếp tục tăng cường  tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  Huyện Lương Sơn cũng đề nghị ban chỉ đạo 09 tỉnh tăng cường mở các lớp tập huấn về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm cho cán bộ chuyên trách cơ sở; tăng cường kinh phí hoạt động cho công tác phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014. Trên cơ sở những hạn chế, nguyên nhân đã chỉ ra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương cần tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán 2015;  và khẳng định năm 2015 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, do vậy ngay từ đầu năm, BCĐ cùng các ngành các cấp phải đẩy mạnh giữ vững an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Tập trung giải quyết các địa bàn phức tạp, trọng điểm về ma túy, tội phạm. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và việc chấp hành pháp luật cho nhân dân./.

                                                                              Thanh Hoàn ( TrTTĐT)

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction