DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 5/4, tại UBND huyện Lương Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức giao ban công tác tư pháp quý I/2019 với các Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì Hội nghị.

TPhap

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2019, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tư pháp. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), ngành đã thẩm định 10 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; đóng góp ý kiến vào 21 dự thảo văn bản. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tại các huyện, thành phố, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn. Kết quả, trong quý I đã tổ chức lồng ghép được 162 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 13 nghìn lượt người nghe. Các tổ hòa giải đã hòa giải thành 37/47 vụ việc (tỷ lệ hòa giải thành đạt 78%), đang tiếp tục hòa giải 10 vụ còn lại. Tổ chức 28 đợt trợ giúp pháp lý; tư vấn, trợ giúp cho các đối tượng được 231 vụ việc; tham gia tố tụng 105 vụ việc.

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực tiếp tục được thực hiện.Trong quý I, toàn ngành đã đăng ký khai sinh 3.158 trường hợp; khai tử 855 trường hợp; kết hôn 903 trường hợp; xác định tình trạng hôn nhân 1.123 trường hợp; thay đổi hộ tịch 59 trường hợp, cải chính hộ tịch 58 trường hợp...

Trong quý II, ngành Tư pháp tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao chất lượng việc thẩm định văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; nâng cao chất lượng bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước; chú trọng công tác PBGDPL, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction